Markering Rast 15. - 25. juni. Design: Modest, Rune Døli. Foto: Steinar Skaar, Statens vegvesen

Å raste er å stoppe opp på ei reise eller i et arbeid. Vi stanser for å kvile og for å oppleve, og vi holder rast langs vegen.

Kunsten. Skyldner, Kjøllen, Rondane. Kunstner: Matias Faldbakken. Foto: Hans Christian Eiken, vmproduksjon.no
Kunsten. Skyldner, Kjøllen, Rondane. Kunstner: Matias Faldbakken. Foto: Harald Christian Eiken, vmproduksjon.no

Nyskapende arkitektur langs vegene i form av rasteplasser, utsiktsramper og servicebygg sammen med tankevekkende kunst inspirerer og begeistrer.

Arbeidet startet i 1993 med en oppfordring fra Stortinget om å undersøke hvordan veg og landskap kunne benyttes for å styrke norsk reiseliv. Gnisten var tent og Statens vegvesen tok ansvaret. 30 år senere er resultatet en nasjonal attraksjon med internasjonal appell som bidrar til lønnsomhet i distriktene, så langt formgitt av 50 arkitekt- og landskapsarkitektfirma og åtte kunstnere.

Reisen. Nasjonal turistveg Sognefjellet. Foto; Tonje Tjernet, Statens vegvesen
Reisen. Nasjonal turistveg Sognefjellet. Foto: Tonje Tjernet, Statens vegvesen

Den 15. juni markerer Statens vegvesen 30 år med Nasjonale turistveger og en av norgeshistoriens største reiselivssatsinger med åpning av Rast på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Rast byr på utstilling med 30 år med kunst og arkitektur langs 18 strekninger som tema. En serie forelesinger og samtaler med nasjonalt og internasjonalt snitt vil reflektere temaene kunst og arkitektur i åpen og særpreget natur.

  • Åpningsprogrammet 15. juni presenterer utstillingen, hva som er oppnådd, Nasjonale turistvegers betydning for reiselivet, reiselivsnæringens dilemmaer og tanker om vegen videre. 
  • Kunstprogrammet 16. juni tar for seg ideene bak kunstprosjekter, omgitt av natur og plassert i områder der man ikke forventer kunst.
  • Arkitekturprogrammet 20. juni gir et internasjonalt perspektiv på arbeidet, ser på turistvegsatsingen som et ledd i norsk arkitekturhistorie samt presenterer resultatet av fire arkitektkonkurranser og vårens designkonkurranse blant landets studenter i arkitektur og landskapsarkitektur. Som siste punkt på Arkitekturdagen reiser vi spørsmålet i debatt; nasjonalromantikk eller innovativ arkitektur?
  • Jubileumsutstillingen på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er åpen fra 15. til 25. juni. 
Arkitekturen. Trælvikosen, Helgelandskysten. Arkitekt: Snøhetta v Landskapsarkitekt Thea Kvamme Hartmann. Foto: Ivar Kvaal
Arkitekturen. Trælvikosen, Helgelandskysten. Arkitekt: Snøhetta v Landskapsarkitekt Thea Kvamme Hartmann. Foto: Ivar Kvaal

I løpet av 2023 vil 176 små og store tiltak langs vegene styrke reiseopplevelsen. Da vil 4/5 av de planlagte tiltakene langs Nasjonale turistveger være gjennomført.

Markeringen Rast, med utstillingene, utstillingskatalogen og seminarene og samtalene er en pause og en arena for refleksjon og diskusjon, med blikk framover etter 30 år med erfaringer. 

Velkommen til Nasjonale turistveger og Rast på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, 15. – 25. juni, 2023.

Jan Andresen & Silje Myhre Amundsen, Nasjonale turistveger, Statens vegvesen

Til vår hovedside for 30-årsmarkering