På Trollstigen kafe kommer du tett på det ville og vakre landskapet. Foto: Jarle Wæhler, Statens vegvesen

Alle driftskontraktene gjelder fra sesongen 2024 med mulighet for inntil 12 års drift. Nå er konkurransen avgjort.

Fjellkafe i tre.
På det høyeste punktet på Valdresflye og med utsikt i alle himmelretninger, ligger fjellkafeen Flye 1389. Foto: Silja Lena Løken, Statens vegvesen

Tilbudene ble evaluert og rangert etter hvordan de svarte på kriteriene for forretningside, bærekraft, samarbeidsrutiner og driftsopplegg. Nasjonale turistveger forutsetter at de høye kvalitetene på det som bygges skal følges opp med god kvalitet på driften og vedlikeholdet av anleggene. De private driverne skal være et godt vertskap og by de besøkende på smakfull mat, god informasjon, rene og ryddige lokaler og gode parkeringsforhold.

Illustrasjon av kafeinteriør.
Den nye kafeen sett innenfra på Gjende. Illustrasjon: Arkitekt Knut Hjeltnes Arkitekter

Selskapet Gjendeosen Kiosk og Parkering får jobben med å drifte Flye 1389 og anlegget Gjendeosen/Reinsvangen langs Nasjonal turistveg Valdresflye. På Gjendeosen får driveren tilgang på en helt ny kafe fra sommersesongen 2024.

Gudbrandsjuvet Cafe AS får fornyet tillit til å drifte serviceanlegget Gudbrandsjuvet langs Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen. Vertskapet har drevet kafeen på Gudbrandsjuvet for Nasjonale turistveger siden 2018.

Grått kafebygg i betong med uteområder.
Gudbrandsjuvet kafe langs Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen

Trollstigen Drift AS får videreføre sitt arbeid med turistattraksjonen Trollstigen langs Nasjonal turistveg Geiranger – Trollstigen. Driveren har hatt dette ansvaret siden 2012.