Varanger er ett av få steder i verden hvor en lett kan oppsøke arktiske fugler i deres naturlige habitat. Illustrasjon: biotope.no

Fugleliv

Det nye skjulet står på landsiden ved moloen i Hamningberg. Plasseringen er valgt på bakgrunn av de store fugletrekkene som følger norskekysten. Et oppkomme av næringsrikt vann gjør Hamningberg til et populært stoppested for trekkfuglene og et velegnet sted for menneskene å oppleve naturen og fotografere fuglelivet.

Stellerand er nesten en signatur-art for Varangerkysten. Foto: Tormod Amundsen, Biotope
Stellerand er nesten en signatur-art for Varangerkysten. Foto: Tormod Amundsen, biotope.no

Værhardt

Fugleskjulet er utformet med tre rom som byr på flott utsikt og gir ly mot vær og vind fra det åpne Barentshavet, uansett fra hvilken retning været står på. Skjulets ytre fasade er flammebehandlet for å skape et forkullet sjikt som beskytter bygget mot vær og vind. Den mørke fasaden kontrasteres av innsidens lyse malmfuru.

Hamningberg er et fraflyttet fiskevær i enden av Nasjonal turistveg Varanger. Foto: Bjarne Riesto
Hamningberg er et fraflyttet fiskevær i enden av Nasjonal turistveg Varanger. Foto: Bjarne Riesto, riesto.no

Gir resultater

Skjulet i Hamningberg er det nyeste bidraget i en mangeårig satsing på Nasjonal turistveg Varanger. Totalt har Statens vegvesen i samarbeid med Biotope arkitektur etablert seks fuglekikkerskjul på interessante turistvegstopp. Arbeidet med å utvikle Varanger som destinasjon for fuglekikking og vertskap for attraksjonen Nasjonale turistveger gir resultater. Ifølge en analyse fra Menon Economics i 2017 har satsingen bidratt til sterk verdiskaping i regionen.

Nasjonal turistveg Varanger er en kjøretur i vekslende lys på veg mot storhavet. Foto: Bjarne Riesto
Nasjonal turistveg Varanger er en kjøretur i vekslende lys på veg mot storhavet. Foto: Bjarne Riesto, riesto.no

Byggherre: Statens vegvesen
Arkitekt: Biotope arkitektur
Entreprenør: Finnmark Entreprenør AS