Innsjøen Ørteren øst på Hardangervidda, 1140 meter over havet. Foto: Helge Stikbakke, Statens vegvesen

Langs rv. 7 i Hol kommune ligg rasteplassane Vardestopp og Ørteren vakkert til med god sikt mot Hardangerjøkulen på klarvêrdagar. Dei to eksisterande stoppeplassane blir oppgraderte med parkering og opphaldsareal.

Illustrasjon av to biler på parkeringslomme.
Ørteren rasteplass, Nasjonal turistveg Hardangervidda. Illustrasjon: Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter MNLA

Landskapsarkitektane Bjørbekk & Lindheim står for utforminga av rasteplassane som liknar kvarandre både i eit karakteristisk uttrykk og i valet av løysing.

-Rasteplassane Vardestopp og Ørteren er utforma etter same lest i eit forsiktig og lågmælt uttrykk med mottoet «LA VERE» som utgangspunkt, det vil seie at anlegga er laga med så små inngrep i naturen som mogleg, fortel landskapsarkitekt Svein Erik Bergem hos Bjørbekk & Lindheim.

Eit lågkarbon-betongdekke «Kragen» er utforma som opphaldsareal og eit element som formidlar overgangen frå det menneskeskapte veganlegget til det naturlege landskapet.

Illustrasjon av to biler parkert langs en parkeringslomme.
Vardestopp rasteplass, Nasjonal turistveg Hardangervidda. Illustrasjon: Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter MNLA

-Betongkragen er rettlinja og stram inn mot veganlegget, og buktar seg i ei organisk mjuk linje ut mot det naturlege landskapet og skaper varierte og unike små tilhaldsstader, seier han.

-Vi ser fram til å signere kontrakt med ein av dei mange dyktige entreprenørane i regionen, seier Per Finborud, strekningsansvarleg for Nasjonal turistveg Hardangervidda i Statens vegvesen. Bygg- og anleggsarbeida blir kunngjorde som eit ope anbod i februar og skal etter planen starte i juni for å stå ferdig i september 2024.