Torghatten skal få et nødvendig kvalitetsløft. Bildet viser fjellsikringsarbeider på Torghatten høsten 2021. Foto: Stetind Entreprenør AS

Tiltakene omfatter nytt servicebygg, ny parkeringsplass samt universelt utformet gangsti, benker, informasjonstavler samt nye stier og trapper utenfor og inne i Torghatthullet.

Reguleringsplan ble vedtatt i 2020, og fjellområdet inn mot Torghatthullet ble rensket og sikret i en egen forberedende entreprise i 2021/2022.

Torghatten servicehus. Illustrasjon Atelier Oslo Sivilarkitekter MNAL
Torghatten servicehus. Illustrasjon: Atelier Oslo Sivilarkitekter MNAL

Byggingen av parkeringsanlegg med servicebygg skal gjennomføres av det lokale firmaet OK Kristoffersen, mens Stibyggjaren AS skal stå for etablering av sti-trasé og trappearbeider i naturlandskapet rundt og gjennom Torghatthullet.

Hensikten er å påbegynne anleggsarbeidene så snart forholdene ligger til rette. Siden grunnervervet foreløpig ikke er avklart, er oppstart noe forsinket.

Målet er å ferdigstille et helhetlig og tilrettelagt anlegg som styrker Torghatten og Brønnøysund som reisemål, og frister til lengre opphold og flere besøk i nærområdet i løpet av 2024.