Servicebygget kles med spesialdesignet fasadestein som lyser opp i mørket likt en lanterne.

Madland havn mellom Varhaug og Vigrestad i Hå kommune er et vakkert og værutsatt sted. Den lille havna, med to utstikkende moloer, er et populært sted for å oppleve vinterstormenes naturkrefter på trygg avstand.

Bildet viser en oversikt over Madland havn ved havet med illustrasjon av toalettet som skal bygges..
Statens vegvesen har pekt ut Madland havn som ny rasteplass langs Nasjonal turistveg Jæren.

På en liten fylling over havna blir det bygd en langstrakt parkeringsplass med 180 graders utsikt over Nordsjøen. Det nye servicebygget får to toaletter og kles med spesialdesignet fasadestein som lyser opp i mørket. I havna skal dagens gapahuk erstattes av ei stormhytte.  

Bildet viser eksisterende naust slik de ser ut i havnen i dag.
Stormhytta tar opp formspråket frå nausta i havna i dag.

- Arkitektkontoret Haugen & Zohar har jobben med utforming og vi ser frem til å signere kontrakt med en av Jær-regionens mange dyktige entreprenører, sier Fredrik Fløgstad, strekningsansvarlig for Nasjonal turistveg Jæren. Bygge- og anleggsarbeidet skal etter planen starte opp i januar og stå ferdig i november 2022.

Illustrasjonar: Haugen & Zohar Arkitekter