Espenes langs Nasjonal turistveg Hardanger. Fullført 2022. Arkitekt: Code Arkitektur. Foto: Fovea.Studio

Statens vegvesen utlyste nylig en tredje runde for å finne nye formgivere til turistvegprosjekter som planlegges gjennomført i perioden 2023-2029. I alt 54 arkitekter og 27 landskapsarkitekter har nå meldt sin interesse for å inngå avtale med Nasjonale turistveger om å utvikle stoppesteder, utsiktspunkter, rasteplasser og servicebygg i ny moderne design. Tilsvarende utlysinger av avtaler med arkitekter og landskapsarkitekter ble gjennomført i 2014 og 2007.

Bildet viser Steilneset minnested langs Nasjonal turistveg Varanger. Fullført 2011. Kunstner: Louise Bourgeois. Arkitekt: Peter Zumthor. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen
Steilneset minnested langs Nasjonal turistveg Varanger. Fullført 2011. Kunstner: Louise Bourgeois. Arkitekt: Peter Zumthor. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen

Formålet med anskaffelsen er å inngå rammeavtaler med et utvalg av de nye søkerne for å formgi fremtidige turistvegprosjekter spredt over landet. Utvelgelsen foretas av en jury sammensatt av representanter fra Nasjonale turistveger, arkitekturrådet, NLA og NAL.

Søkerne vil bli vurdert på bakgrunn av tidligere utførte prosjekter og en orientering om det enkelte kontoret. Rammeavtaler kommer deretter til å inngås med 6 – 10 nye kontorer. Tildeling av enkeltkontrakter innenfor rammeavtalen vil som regel skje ved fornyet konkurranse mellom arkitektene som har blitt inkludert i avtalen.

Bildet viser Ureddplassen langs Nasjonal turistveg Helgelandskysten. Fullført: 2018. Arkitekt: Haugen/ Zohar Arkitekter. Landskapsarkitekt: Inge Dahlman, Asplan Viak. Foto: Steinar Skaar, Statens vegvesen
Ureddplassen langs Nasjonal turistveg Helgelandskysten. Fullført: 2018. Arkitekt: Haugen/ Zohar Arkitekter. Landskapsarkitekt: Inge Dahlman, Asplan Viak. Foto: Steinar Skaar, Statens vegvesen

- Statens vegvesen har som byggherre gjennom Nasjonale turistveger i alle år hatt som ambisjon å bidra til å utvikle arkitektfaget i Norge. 81 søkere er en respektabel og inspirerende bekreftelse på interessen for å delta i Statens vegvesens turistvegprogram, forteller Fredrik Fløgstad på Turistvegseksjonen. 

Utviklingen av attraksjonen Nasjonale turistveger har pågått i snart tre tiår med i alt 175 realiserte prosjekter ved utgangen av 2022. Så langt har et 50-talls formgivere deltatt i arbeidet med å gjøre Nasjonale turistveger til en attraksjon som vekker oppsikt langt utenfor Norge og bidrar til å styrke næringen i distriktene.