Fylkesveg 17, Nasjonal turistveg Helgelandskysten ved Rodal i Brønnøy med den karakteristiske Torghatten midt i bildet. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen

For å gi alle anledning til å ta byggearbeidene ved Torghatten nærmere i øyesyn, inviterer Statens vegvesen alle til åpen dag på anlegget.

Oppmøte skjer ved den gamle parkeringsplassen hvor det blir servert kaffe og litt å bite i.

Trapp i stein lagt opp til hullet i Torghatten.
Stibyggjaren står for det flotte arbeidet med steintrappa opp til hullet i Torghatten. Foto: Geir Vetti, Stibyggjaren

Det vil også bli anledning til å møte og stille spørsmål til sentrale aktører fra OK Kristoffersen, Stibyggjaren, Statens vegvesen ved Nasjonale turistveger og Brønnøy kommune.

Vel møtt!