Fossatromma sett frå utsiktsplatforma på Fossli. Foto: Norfilm as

Delar av parkeringsanlegget og toalettet på Fossatromma vil framleis vera stengt fram til heile anlegget opnar 18. september i år.

Tesla vil også opna dei 16 ladestasjonane sine der alle no har høve til å lada medan dei besøkjer anlegget.

Plakat med oversikt over hvor publikum kan gå.
Stigar merka med grønt er opne for publikum.

Det har det siste året vore stor anleggsaktivitet på Fossatromma, området som no er under opparbeiding vest for Vøringsfossen. Arbeidet går føre seg fram til hausten 2024.

Statens vegvesen ber om at alle respekterer avstengt anleggsområde, med tanke på person- og trafikktryggleik.