Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Atlanterhavsvegen

Storseisundbrua

Hele Atlanterhavsvegen er et imponerende byggverk med sine sju bruer som går over holmer og skjær. Den største brua Storseisundbrua er selve kjennemerket på strekningen og strekker seg fra Eide til Averøy.

Konstruktør Johs Holt AS.

Kamera ikon