Nokre gonger er sjølve vegen målet. Slik er det med Gamle Strynefjellsvegen. Turistvegen frå Vestlandet til Austlandet er både målbindande vakker og freda. Vegen er i seg sjølv ein attraksjon og vitnemål om eit mesterstykkje innan ingeniørkunst frå ei svunnen tid. Det er eit historisk sus over vegen som vart bygd med handmakt på slutten av 1800-talet. Deler av vegen kjører du på gamal grusveg som gir ei kjensle av å reise tilbake i tid. Den gamle vegen byr på store landskapskontrastar; i aust er det runde former prega av istida, mens det i vest er stupbratte fjellsider. Tar du med deg ein kajakk på turen, kan du få padle i turkise fjellvatn. Det er ikkje utan grunn at den gamle turistvegen har imponert reisande i over 100 år.

Historie

Da turismen tok til å bli ei viktig næring for fjordbygdene dei siste tiåra av 1800-talet, dukka dei første tankane om ein kjøreveg over Strynefjellet opp. I 1881 vart det derfor vedteke å byggje ein veg, og rallarar frå Sverige og lokale krefter gjekk i gang med det tunge anleggsarbeidet. Vegen stod klar i 1894, og den framstår fremleis ganske urørt. Her finn du gamle handlaga murar, og stabbesteinar som står i lange rekkjer langs vegen. Dette er autovern frå ei tid då hest og kjerre var vanlegare enn bil. Spor av gamle kløvstiar som vart brukt til ferdsel mellom aust og vest, går rett ved sida av vegen. På Gamle Strynefjellsvegen finn du også gamle steinheller som vegfarande brukte til overnatting.

Opplevingar

Når fjellet skifter til haustdrakt er Gamle Strynefjellsvegen verkeleg praktfull. Naturen er alltid like vakker, men haustfargane gir ein heilt egen glød og oppleving. Alle som likar nærleik til friske fossefall må leggje inn tid til å stoppe på utsiktspunkta ved Øvstefossen og Videfossen. Tar du turen på sykkel får du verkeleg igjen for innsatsen på Norges eldste turistveg.

Sykkel

Gamle Strynefjellsvegen er ei relativt kort strekning med oppleving av gammal veghistorie. Det er lettast å starte på Grotli. Den første delen syklar du på grusveg og etter kvart forsvinn bjørkeskogen og fjellandskapet opnar seg. Etter passering av sommarskisenteret får du ei god «utforkøyring» med vidstrakt utsikt mot dalen og fjella rundt og fleire flotte fosseopplevingar. Vel nede ved Strynsvatnet bør du legge inn ein stopp på Hjelle.

Fotturar 

Langs Gamle Strynefjellsvegen har du fleire mogelegheiter for varierte fotturar. Gå langs dei mange fjellvatna nær Grotli, vandre på gamle ferdselsvegar nedover dalen eller ta ein fottur til ein av fjellgardane i området. Hjelle er eit godt utgangspunkt for fleire fotturar. Lengst ute på ein fjellknaus, med utsikt over Oppstrynsvatnet, ligg den fråflytta garden Segestad. Her kan du komme inn i husa som er innreidd på enkelt vis og kjenne på korleis fjellbønder levde for berre nokre få generasjonar sidan. Flofjellsvegen er ein gammal ferdselsveg som går mellom bygdene Vollset i Sunnylven og Flo i Stryn. Dette er ein tur som egner seg for heile familien anten til fots eller med sykkel.

Vest for Hjelle ligg fjelltoppen Skåla med sti opp frå Loen. Turen byr på 1843 høgdemeter, men stien er godt tilrettelagt, så ikkje la deg skremme. Vel oppe kan du overnatte i den sjølvbetente hytta Skålabu, oppleve solnedgangen og nyte fjordutsikta.

Fleire fine turstiar langs vegen finn du i turguiden Outdooractive.

Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen går mellom Grotli og Videsæter og er 27 km lang (veg 258). Den litle staden Hjelle har og ein viktig rolle for turistvegen då gamlevegen starta ved brygga i Hjelle.

Strekninga er tidvis smal og svingete og har restriksjonar. Køyretøy over 8 meter og med akseltrykk over 8 tonn får ikkje lov til å køyre Gamle Strynefjellsvegen på strekninga Grotli - Sogn og Fjordane grense. I menyen under finn du nokre lenker som vi håper kan vera til hjelp. For ytterligare turistinformasjon ber vi om at spørsmål blir retta til lokale og regionale reiselivsaktørar.

Vintervarsel: Vegen er åpen - 15. juli 2021. Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen er stengt i vinterhalvåret. Raude flagg i kartet viser kvar strekningen blir stengt. Strekninga er normalt stengt i oktober og opnas igjen i juni.

Opningar og stengingar av vinterstengde turistvegar og statistikk >>

Kommer du med elbil? Kart med ladepunkt for elbil på Gamle Strynefjellsvegen.

Veg og trafikkinformasjon - telefon 175.

Kart med oppdaterte trafikkmeldinger >>

GPS: Grotli 62.006193, 7.630928 -
Videsæter 61.938229, 7.263068

Instagram