Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Gamle Strynefjellsvegen

Øvstefoss

Øvstefossen, på spranget ned mot Hjelledalen, har i meir enn 100 år imponert reisande over Strynefjellet. Frå vegen kan du følgje ein 200-meter lang fossesti med stålrekkverk, og oppleve den brusande fossen på nært hald.

Ikkje tilgjengeleg for rullestol.

Kamera ikon