Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Gamle Strynefjellsvegen

Jøl bru

Etter at Strynefjellsvegen vart omgjort til heilårsveg og det kom ny bru ved sida av den opprinnelege, har gamle Jøl bru blitt både gløymt og litt gøymt. Den gamle, fine steinkvelvbrua kan være vanskeleg å oppdage, men eit nytt utsiktspunkt er under planlegging og vil gjere vegkunsten frå 1883 synleg.

Kamera ikon