Toalettbygg på Refsnesstranda ved Nasjonal turistveg Jæren. Foto: Fredrik Fløgstad, Statens vegvesen

GPS, Refsnesstranda:
58.695138, 5.548782

Tilgjengeleg for rullestol

Toalettet er åpent frå byrjinga av april til slutten av oktober.

Refsnesstranda er eit ynda turmål langs Nasjonal turistveg Jæren.

Refsnesstranda er eit ynda turmål langs Nasjonal turistveg Jæren. Stranda er prega av sanddynekyst i sør og rullesteinar i nord. Ved stranda er det satt opp eit moderne toalett i aluminium. Frå toalettbygget er det lagt ein svillesti ned til sanddynene. Det nye bygget har utedusj, skyljestasjon og benk til å sitje på. 

Arkitekt: Lie Øyen Arkitekter