Kvassheim fyr i Hå, i dag informasjonssenter og kafe drevet av Jæren Friluftsråd. Statens vegvesen bidrar gjennom avtale med Friluftsrådet til vedlikehold av anlegget slik at brukere av Nasjonal turistveg Jæren får tilgang til toaletter ved fyret.
Kvassheim fyr i Hå. I dag informasjonssenter og kafe drifta av Jæren Friluftsråd. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen

GPS, Friluftsfyret Kvassheim:
58.544365, 5.680811

Tilgjengeleg for rullestol

Toaletta er opne heile året. Tømming av toalett frå bubil og campingvogn er ikkje tillat.

Kvassheim fyr blei sett opp i Ognabukta i 1912.

Saman med Obrestad og Feistein fyr skulle Kvassheim leie skipstrafikken trygt forbi Jærkysten. Kvassheim var i drift fram til 1990. Fyret er restaurert og ombygd og inneheld utstillingar om redningshistoria og om naturen på Jæren og ein liten kafé.

Statens vegvesen bidrar gjennom avtale med Friluftsrådet til vedlikehald av anlegget slik at brukarar av Nasjonal turistveg Jæren får tilgang til toalett ved fyret.

Arkitekt: Helge Schjelderup Arkitektkontoret Schjelderup & Gram