Hamningberg er et velegnet sted for å oppleve naturen og fotografere fuglelivet. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen
Hamningberg er et velegnet sted for å oppleve naturen og fotografere fuglelivet. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

GPS, Hamningberg fuglekikkerskjul:
70.5386401, 30.6320573

Langs Varangerfjorden har vi utviklet en serie fugleskjul på steder der fugler samles og oppholder seg. Det nordligste av dem er her i Hamningberg.

Varanger er ett av få steder i verden der du lett kan oppsøke arktiske fugler i deres naturlige habitat. Fuglene her er ofte forbeholdt utilgjengelige steder som Sibir og Nord-Canada.

Fra skjulet i Hamning berg kan du studere disse fuglene og nyte den arktiske naturen, godt beskyttet fra vær og vind.

Arkitekt: Biotope