Mortensnes kulturminneområde ligger idyllisk til på et nes i den indre delen av Varangerfjorden.
Mortensnes kulturminneområde ligger idyllisk til på et nes i den indre delen av Varangerfjorden. Foto: Hugo Fagermo, Statens vegvesen.

GPS, Mortensnes:
70.130492, 29.009442

Delvis tilgjengelig for rullestol.

Toalett tilgjengelig i museets åpningstid fra midten av juni til midten av august. Tømming av toalett fra bobil og campingvogn er ikke tillatt.

Mortensnes kulturminneområde er en stor attraksjon med museum i Nesseby kommune i Finnmark.

Området anses som ett av de rikeste og mest mangfoldige kulturminneområder i Europa, og har et omfattende nettverk av godt tilrettelagte kulturstier. Stiene viser spor etter bosetting fra yngre steinalder, et stort førkristent gravfelt, offerplasser, fangstgroper og ulike fangstanlegg.

Gjennom turistvegsatsingen har museet fått en helhetlig oppgradering av parkering, stiene i landskapet og tilkomsten inn til museet fra Nasjonal turistveg Varanger.

Landskapsarkitekt: Inge Dahlman - Asplan Viak