Grønsvik kystfort

Grønsvik kystfort ligger i Lurøy kommune med utsikt mot Helgelands øyrike.

Landskapsarkitekt:
Inge Dahlman - Asplan Viak
Fullført:
2020
Rester etter kanonstillinger ved Grønsvik kystfort i Lurøy, krigsminne beliggende inntil Nasjonal turistveg Helgelandskysten.
Rester etter kanonstillinger ved Grønsvik kystfort i Lurøy, krigsminne beliggende inntil Nasjonal turistveg Helgelandskysten. Foto: Steinar Skaar, Statens vegvesen

Fortet dekker et område på ca. 87 000 m2 og består av en rekke kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, nærforsvarsstillinger og brakker. Intensjonen med prosjektet var å tydeliggjøre og underbygge museet og kystfortets beliggenhet i landskapet, knytte dagens parkeringsarealer og museets uteområder sammen for å skape en helhet.

Adkomsten til museet er oppgradert med ny parkering- og rasteplass som ønsker de besøkende velkommen inn. Utformingen legger vekt på kontakten mellom museet og kystfortets beliggenhet slik at publikum i størst mulig grad blir oppmerksom på og eventuelt velger å oppsøke museet. Stedets tidligere funksjon som rasteplass er nedtonet og benker og bord er bare lokalisert til plassen foran museet.

Området er tilrettelagt med gangstier og skilting. Den vakre kystnaturen skaper sammen med museet, fortet og uteplassen en flott ramme rundt det historiske bakteppet som denne attraksjonen representerer.

Til Grønsvik kystfort

Mortensnes

Mortensnes / Ceavccageadgi kulturminneområde– Nasjonal turistveg Varanger

Landskapsarkitekt:
Inge Dahlman - Asplan Viak
Fullført:
2021
Mortensnes kulturminneområde ligger idyllisk til på et nes i den indre delen av Varangerfjorden.
Mortensnes kulturminneområde ligger idyllisk til på et nes i den indre delen av Varangerfjorden. Foto: Hugo Fagermo, Statens vegvesen.

Mortensnes/ Ceavccageadgi kulturminneområde ligger åpent og fritt mot Varangerfjorden. Her har det bodd folk i over 10 000 år og stedet er et av de viktigste og rikeste kulturminneområdene i Europa der historien kan leses i hele landskapet på grunn av landhevingen.

Et nettverk av tilrettelagte stier fører til spor etter bosetting fra yngre steinalder, et stort førkristent gravfelt, offerplasser, fangstgroper og ulike fangstanlegg.

Mortensnes er et hellig sted. Mortensnes og landskapet generelt er besjelet i henhold til samisk kultur og tro. I opprustingen av Mortensnes har det derfor vært viktig å skape et lavmælt anlegg som underordner seg landskapet, samtidig som kvalitetene og historien i landskapet løftes fram. Trafikk og ferdsel er organisert og publikum er gitt kortfattet informasjon om stedets historie, samisk kultur og attraksjonene på stedet. Alle inngrep i landskapet ligger utenfor fredningsområdet.

Parkeringsplassen er avgrenset med en lang avrundet betongkant som fungerer som en terrasse og portal til kulturminneområdet og landskapet. Herfra er det god utsikt og lett å orientere seg for besøkende. På terrassen finner man enkle benker og nødvendig informasjon om stedet.

Mot museet er etablert en enkel vei i grovt trevirke som er naturlig impregnert og vil ligge i mage år. I terrenget er det opparbeidet stier. Enkle og stramt formete benker inspirert av drivtømmeret er plassert på strategiske utsiktpunkter i museumsområdet.

På det høyeste punktet i landskapet ligger landstigningsinstallasjonen som illustrerer endring av bebyggelsen og strandlinjene gjennom tusener av år.

Nesseby kommune eier museumsbygget med tilhørende parkeringsplass, Sametinget forvalter kulturminnene i området og Varanger Samiske museum ivaretar daglig drift og skjøtsel.

Til Mortensnes

Ureddplassen

Ureddplassen ankommer man enten fra øst eller vest. Dersom du kommer fra vest ser du innover fjorden, mot grønne fjellsider og tinder.

Landskapsarkitekt:
Inge Dahlman - Asplan Viak
Fullført:
2018
Ureddplassen. Foto: Steinar Skaar, Statens vegvesen

Ved ankomst fra øst får du et vidstrakt utsyn over havet, fugleøya og horisonten.

Ureddplassen var allerede en opparbeidet rasteplass med et krigsminnesmerke over forliset av ubåten «Uredd». Rasteplassen er også et mye brukt utfartssted av både fastboende og turister for å beskue både midnattssol og nordlys.

Den nye rasteplassen har fått en ni meter bred utsiktsterrasse i betong. En bred trapp med vekselsvis trappe- og sittetrinn fører ned til strandsonen. Trappeanlegget har vid utsikt med sitteplasser godt skjermet for trafikkstøy. Det spesielle med utformingen er at alle betongelementer har myke, avrundede former og ikke rette kanter.

De myke linjene fortsetter i et bølgeformet toalettbygg i betong som rammer inn utsikten mot nord. Veggene er av glass som lyssettes i mørket. På terrassen er det satt ut sittebenker i karakteristisk marmor fra Fauske. Sokkelen på monumentet er laget av samme materiale og har fått en god plassering.

Rasteplasen er utformet av Landskapsfabrikken - Inge Dahlman
Toalettet er utformet av Haugen/Zohar Arkitekter.

Til Ureddplassen