Akkarvikodden

Akkarvikodden er Nasjonal turistveg Lofotens klareste profilpunkt med horisontale flater og tydelige linjer.

Arkitekt:
manthey kula as
Fullført:
2009
Akkavikodden. Foto: Steinar Skaar, Statens vegvesen

Den grunnleggende ideen for utformingen av rasteplassen var å lage et podium i landskapet som spiller opp mot havflaten, horisontlinjen og fjellene bak plassen. På pynten nærmest havet er det laget en lang terrasse av betong. Møbelgruppene på betongterrassen er rotert slik at publikum aktivt må ta stilling til hvordan de ønsker å sitte i omgivelsene. I bakkant avgrenses rasteplassen av en natursteinsmur for å lage en presis visuell overgang mot fjellene og for å skjerme mot vegen. Terrassen og bordene er laget i betong mens benkene og muren er laget i lokal Lødingen granitt med ulik bearbeiding.

Toalettbygningen fremstår som en renskåret geometrisk form som er lukket mot omgivelsene og åpen mot himmellyset. Det dramatiske landskapet stenges ute. På avstand vil bygningen oppfattes som et kjennemerke.

Rasteplassen er utformet av Landskapsfabrikken AS - Inge Dahlman
Toalettbygningen er utformet av manthey kula as

Til Akkarvikodden

Myrbærholmbrua

Arkitekt:
manthey kula as
Fullført:
2010
Myrbærholmbrua med fiskebruene.
Myrbærholmbrua med fiskebruene. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen

Kombinasjonen av ivrige fritidsfiskere og biltrafikk skapte mye bekymring på Atlanterhavsvegen. For å øke trafikksikkerheten og skape ordnede forhold ble det bygget to fiskebruer på henholdsvis 80 og 100 meter. Den ene fiskebrua ender i en sirkel med benker. På andre siden av brua går det en trapp ned på skjæret hvor vegfarende trygt kan prøve fiskelykken.

Til Myrbærholmbrua

Skreda

En voll beplantet med setervier, gress og hvitkløver gir en lun stemning og skjermer rasteplassen for trafikk og støy.

Arkitekt:
manthey kula as
Fullført:
2018
Skreda rasteplass.
Skreda rasteplass. Foto: Jarle Wæhler, Statens vegvesen

Rasteplassen på Skreda i Lofoten hadde et nedslitt servicebygg der bare toalettene hadde vært i drift de siste årene. I tillegg var det plassert en stor informasjonsvegg på plassen som ikke ble vedlikeholdt. Det gamle huset ble strippet, ubrukte rom revet og gjenværende bygg ble kledd med et nøytralt og robust materiale. Omgivelsene mot nordøst som tidligere var sperret av bygningen, har nå fått en flott utsikt mot Offersøystraumen. Den nye bygningen, informasjonstavlene og lysmastene utgjør et nøkternt, men likefullt egenartet stoppested langs vegen. En voll beplantet med setervier, gress og hvitkløver gir en lun stemning og skjermer rasteplassen for trafikk og støy.Selve rasteplassen er åpnet opp mot havet og eksisterende møbler er skiftet ut med skulpturelt utformede møbler i et fargesterkt mønster som gir stedet et særpreg. 

Til Skreda