Akkarvikodden

Akkarvikodden er Nasjonal turistveg Lofotens klareste profilpunkt med horisontale flater og tydelige linjer.

Landskapsarkitekt:
Landskapsfabrikken AS - Inge Dahlman
Arkitekt:
manthey kula as
Fullført:
2009
Akkarvikodden. Foto: Steinar Skaar, Statens vegvesen

Den grunnleggende ideen for utformingen av rasteplassen var å lage et podium i landskapet som spiller opp mot havflaten, horisontlinjen og fjellene bak plassen. På pynten nærmest havet er det laget en lang terrasse av betong. Møbelgruppene på betongterrassen er rotert slik at publikum aktivt må ta stilling til hvordan de ønsker å sitte i omgivelsene. I bakkant avgrenses rasteplassen av en natursteinsmur for å lage en presis visuell overgang mot fjellene og for å skjerme mot vegen. Terrassen og bordene er laget i betong mens benkene og muren er laget i lokal Lødingen granitt med ulik bearbeiding.

Toalettbygningen fremstår som en renskåret geometrisk form som er lukket mot omgivelsene og åpen mot himmellyset. Det dramatiske landskapet stenges ute. På avstand vil bygningen oppfattes som et kjennemerke.

Rasteplassen er utformet av Landskapsfabrikken AS - Inge Dahlman
Toalettbygningen er utformet av manthey kula as

Til Akkarvikodden

Austnesfjorden

Fra rasteplassen er det en storslått utsikt over Austnesfjorden og Sildpollneset kirke.

Landskapsarkitekt:
Landskapsfabrikken AS - Inge Dahlman
Fullført:
2010
Austnesfjorden i Vågan, Austvågøya.
Austnesfjorden i Vågan, Austvågøya. Utsiktpunkt med rasteplass langs E 10. Foto: Steinar Skaar, Statens vegvesen

Kirken er et av de mest fotograferte motivene i Lofoten. Store turistmengder førte til at vegetasjonen ble fullstendig nedslitt. Det ble derfor bygd en gangbane i tre som går til toppen av Austneset. Fra parkeringsplassen er det etablert et utsiktpodium som gir tilgang til utsikten også for et publikum med redusert bevegelsesevne.

Til Austnesfjorden

Folldal gruver

Folldal Gruver er ett av Norges viktigste tekniske industrielle kulturminner, med om lag 70 godt bevarte bygg.

Landskapsarkitekt:
Landskapsfabrikken AS - Inge Dahlman
Fullført:
2011
Infopunkt ved Folldal gruver med tavler og utsikt mot Rondane.
Infopunkt ved Folldal gruver med tavler og utsikt mot Rondane. Foto: Jarle Wæhler, Statens vegvesen

Verket var i drift fra 1748 til 1993 og leverte kobber, sink og svovel. Brakker for arbeidere og direktørbolig med datidens luksus viser klasseskillet i gruvesamfunnet. På nedsiden av gruveanlegget ligger en parkering med informasjon- og utsiktsplass.

Til Folldal gruver

Hellåga

Hellåga rasteplass ligger ved nordsiden av fjorden Sjona med storslagen utsikt mot øyriket i vest. Prosjektet ble utviklet på en tidligere rasteplass.

Landskapsarkitekt:
Landskapsfabrikken AS - Inge Dahlman
Fullført:
2006
Hellåga. Foto: Steinar Skaar, Statens vegvesen

Her finner du et særpreget toalettbygg formet som en bølge, utført i en unik svart betongstruktur med herdet glass over hele fasaden. Her er det også tømmestasjon for bobiler.

Landskapsarkitektens hovedintensjon var å ta opp de lange linjene i fjellformasjonene på andre siden av fjorden og gjøre havet og svabergene bedre tilgjengelig. Rasteplassen ble tegnet med utgangspunkt i to ulike landskapsopplevelser. Fra den store grusterrassen oppleves det store landskapsrommet med sjøen, fjellveggen og på andre siden av fjorden, himmelen og utsynet mot øyriket. Fra grusterrassen ledes publikum ned til sjøen nedenfor med sittemuligheter spredt ut på svabergene.

Toalettbygget er utformet av Nordplan AS - Arild Waage
Rasteplassen er utformet av Landskapsfabrikken AS - Inge Dahlman

Til Hellåga

Kleivodden

Der fjellene stuper i havet på Andøya ligger Kleivodden. Herfra er det utsikt mot storhavet, sandstrender, tinder og kulturlandskap rundt tettstedet Bleik.

Landskapsarkitekt:
Landskapsfabrikken AS - Inge Dahlman
Fullført:
2013
Raste- og utsiktsplassen Kleivodden.
Raste- og utsiktsplassen Kleivodden. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen

Kleivodden var tidligere utskytingssted for raketter. Oppgaven var å rydde opp, legge til rette for parkering og ikke minst lage et attraktivt utsiktspunkt.

Enkle flater og trapper i slipt betong knytter anlegget til terrenget og understreker utsikten og landskapet. Flatene brytes kun av mattslipte steiner av lokal Lødingengranitt som speiler lys og himmel og som gir hardføre sitteplasser.

Til Kleivodden

Lillefjord

Brua leder til en sti på sørsiden hvor lyngen danner et grønt og frodig teppe over hele elvedeltaet.

Arkitekt:
PUSHAK arkitekter
Landskapsarkitekt:
Landskapsfabrikken AS - Inge Dahlman
Fullført:
2006
Lillefjord.
Lillefjord. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen.

Rasteplassen i Lillefjord på Nasjonal turistveg Havøysund skulle i tillegg til å betjene vegfarende turister med toalett, sittebenker, leskur og parkering, være starten på en vandring oppover dalen til et fossefall. For å rette oppmerksomheten mot vandringen opp mot fossen valgte vi å plassere ei ny bru mer synlig fra vegen. 

Brua inneholder faktisk alle servicefunksjonene til rasteplassen. Starten av brua, nærmest parkeringen, former et sted med benker og et leskur med inngang til toalett. Derfra fortsetter brua i en trapp opp til et platå for sittebenker over elven. Brua bæres av et prefabrikert fagverk i stål. Konstruksjon og materialbruk er tilpasset det røffe landskapet og klimaet. Det kobbertekkede taket og det grånende treverket er vedlikeholdsfrie. Trekledningen inne i brua danner benker, ryggstøtte og rekkverk. Retningen på panelet følger den skiftende retningen på broens konstruksjon.

Til Lillefjord