Torsnesstølen

Med brønnene i Mirage får ca. 25.000 personer bedre vannkvalitet.

Kunstner:
Marianne Heier
Fullført:
2016
Kunstinstallasjonen Mirage av Marianne Heier, ved Torsnesstølen.
Kunstinstallasjonen Mirage av Marianne Heier ved Torsnesstølen. Foto: Therese Ruud, Statens vegvesen

Mirage  er et optisk fenomen som gjør at et objekt som befinner seg bak horisonten kan være synlig på grunn av jordens krumning og lysbrytning i atmosfæren. Mirage er også et kunstverk av Marianne Heier på Gaularfjellet og i Malawi. Verket består av ti brønner; ni i Malawi og en i Norge. En pumpe designet i Malawi er montert på alle ti brønnene.

Brønnene i Malawi ligger i tørre områder med mangel på rent drikkevann. Brønnen i Norge er plassert  på det nedbørsrike Vestlandet, øverst i Gaularvassdraget. Det ble fredet  i 1993, har sitt utspring ved isbreen Jostefonn i Sogn og Fjordane og munner ut i Dalsfjorden, en total lengde på 626 km. Nå renner brønnvannet ut i elva Gaula og ender i den store sammenheng, i havet som berører kystene av både Norge og Afrika.

Marianne Heier har samarbeidet med UNICEF om dette prosjektet. Hun inviterte seg inn hos dem, og  har integrert  prosessen med realiseringen av brønnene og samarbeidet med UNICEF som en bærende del av kunstverket Mirage. Verket handler om fordeling og kontroll av naturressurser, kolonihistorie, livskvalitet og gaveproblematikk.

Med brønnene i Mirage får ca. 25.000 personer bedre vannkvalitet.

Marianne Heiers kunst  skapes i samtalen og refleksjonen omkring verket. For at hennes kunst skal åpne seg for oss er det viktig å forstå sammenhengen verkene er skapt i, og at vi lar oss bli invitert inn i samtalen om dem.  Samtaler ved vannpostene var, og er en urgammel anledning til utveksling av informasjon og nyheter. Det var en anledning til å møte medmennesker og slå av en prat. Hun gjenoppretter disse anledningene med sitt prosjekt som er en speiling mellom Norge og Malawi.

I tillegg til å oppleve den vakre naturen på  Gaularfjellet blir vi invitert til å reflektere over vannet som livsnødvendig ressurs og hvor forskjellig fordeling av slike ressurser er i verden. Naturen kan være brutal og voldsom, vakker og tankevekkende. Natur er bare praktiske forløp. Er det for mye nedbør blir det flom. Når vegetasjonen ikke klarer å holde strukturen på grunn av nedbør går den i oppløsning og det blir ras. Er det tørke synker grunnvannet og jorden tørker ut.  Forskjellen mellom Malawi og det våte Vestlandet er formidabel.

Marianne Heier er norsk og bosatt i Oslo (f. 1969). Hun arbeider med institusjonskritikk, og hennes kunstneriske praksis er å gå inn i ganske hverdagslige situasjoner, åpne dem opp og vise oss hva som egentlig rører seg rundt oss. Hun arbeider også ofte med gaver  som fenomen. Hun bruker dette som materiale for sin kunst, og på den måten utfordrer hun oss når hun retter lyset på hva som ligger bak mye av det som flimrer forbi oss hver dag uten at vi reagerer på det.  Hun griper inn i sosiale og politiske forhold med dette prosjektet, og retter søkelys på maktforhold og fordeling av ressurser i verden.

Til Torsnesstølen