Ropeid.
Ropeid. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen.