30-årsmarkeringens kurator Nina Berre. Foto: Knut Wold, Statens vegvesen

 

En nærmere presentasjon av foredragsholderne finnes her

Åpning. Tema reiseliv
FOREDRAGSHOLDERE TEMA
Seminarleder: Arne Hjeltnes Velkommen
Jan Andresen 30 år langs Nasjonale turistveger
Erik W. Jakobsen Nasjonale turistveger - betydning for regional utvikling og reiseliv
Ketil Kiran Nasjonale turistveger som arkitekturprosjekt
Morten Kvamme Nasjonale turistveger som kunstprosjekt
Liv Helene Willumsen Steilneset minnesteds betydning i nasjonal og internasjonal sammenheng
Kjartan Fløgstad Nasjonale utvegar til kunst og arkitektur
Fantefølgjet Musikkinnslag
Irene Alma Lønne Velkommen
Nina Berre Presentasjon av utstillingen
Ove Myrvåg Åpningsord fra Statens vegvesen
Jon-Ivar Nygård - Samferdselsminister  Offisiell åpning av RAST
Terry Stevens  Norwegian Scenic Routes in an International Context
Tor-Bjarne Stabell Case Havøysund
Nils Henrik Geitle Nasjonale turistveger - en gavepakke til reiselivet
Kristian Jørgensen  Dilemmaer i norsk reiseliv - og noen tanker om løsninger
Tema kunst
FOREDRAGSHOLDERE TEMA
Seminarleder: Mike Sperlinger  
Leder av kunstprogrammet Morten Kvamme Velkommen
Ingrid Halland Presentasjon
Matias Faldbakken Presentasjon "Skyldner" Et portrett av gjeld
Mike Sperlinger  Paneldiskusjon
Blanca de la Torre Presentasjon/foredrag
Mike Sperlinger og Blanca de la Torre Samtale og avslutning
Tema arkitektur
FOREDRAGSHOLDERE TEMA  
Seminarleder: Camilla Moneta    
Ingrid Dahl Hovland Velkommen  
Adnan Harambasic Nasjonale turisveger, betydning for norsk arkitekturpraksis  
Kjeld Vindum  Et internasjonalt perspektiv på et urnorsk prosjekt  
Luis Callejas The Landscape of the Scenic Routes  
Mari Hvattum  Nasjonale turistveger som norsk arkitekturhistorie  
Fra Norges Musikkhøgskole Musikkinnslag  
 Ketil Kiran  Vinnere. Konkurransene, arkitekturvurderinger i Nasjonale turistveger 2023  
Christine Jensen  Vinnere, studentkonkurransen i Nasjonale turistveger  
Deona Swager Florenca The Intimacy of Place  
Karl Otto Ellefsen Kvalmende nasjonalromantisk? Diskusjonene om Nasjonale turistveger  
Gaute Brochmann 
Thea Kvamme Hartmann
Tanja Lie
Erling Dokk Holm
Paneldebatt ledet av seminarleder  
Jan Olav Jensen Nasjonale turistveger som praksiserfaring