Silje Amundsen tar over arbeidet som seksjonsleder etter Jan Andresen som har ledet turistvegarbeidet gjennom 25 år. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

Amundsen er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU, Ås og BOKU, Wien og har siden 2020 arbeidet som prosjektleder og strekningsansvarlig på seksjonen for Nasjonale turistveger på Lillehammer. Amundsen er også plan- og prosessleder for en pågående oppgradering og utbygging av attraksjonen Torghatten langs Nasjonal turistveg Helgelandskysten.

Trælvikosen langs fylkesveg 17 i Brønnøy er en flott rasteplass med hoppesteiner i fjæra. Snøhetta v/ Landskapsarkitekt Thea Kvamme Hartmann.
Trælvikosen langs Helgelandskysten er en flott rasteplass med hoppesteiner i fjæra. Snøhetta v/ Landskapsarkitekt Thea Kvamme Hartmann. Foto: Lars Grimsby, Statens vegvesen

Amundsen vil videreføre det gode samarbeidet med arkitekter, landskapsarkitekter, entreprenører, vegeierne, reiseliv og andre aktører for å holde vedlike og utvikle det unike norske turistvegkonseptet med kunst og arkitektur i storslått natur som sitt særpreg.

-Nå har vi akkurat engasjert ti nye kontorer med dyktige arkitekter og landskapsarkitekter, og jeg gleder meg stort til samarbeidet fremover. Sammen med arkitekturrådet og mine medarbeidere skal vi fortsette å planlegge og bygge spennende prosjekter med høy kvalitet.

Amundsen fremholder også betydningen av Turistvegforumet som et viktig bindeledd mellom Statens vegvesen og reiselivsnæringen i turistvegarbeidet.

Seksjonsleder Jan Andresen har vært involvert i vegvesenets turistvegsatsing siden 1993.
Seksjonsleder Jan Andresen har vært involvert i vegvesenets turistvegsatsing siden 1993. Foto: Einar Aslaksen

Jan Andresen begynte i Staten vegvesen i 1981 og har vært involvert i vegvesenets turistvegsatsing siden Stortinget i 1993 ba Samferdselsdepartementet se nærmere på kombinasjonen veg og reiseliv. Når Andresen går av med pensjon til sommeren gjør han det etter 30 års arbeid med Nasjonale turistveger, hvorav de siste 25 som leder.

Påtroppende leder Silje Myhre Amundsen er klar i sin tale om sin forgjenger:

-Jan Andresen har skrevet norsk reiselivshistorie under sitt lederskap. Med høye ambisjoner, integritet, kreativitet, musikalitet og dypt dedikert har han loset Statens vegvesens turistvegsatsing stødig framover i 25 år. Dette er det bare å ta av seg hatten for, konkluderer Silje Myhre Amundsen.

Steinskulpturen ved Mefjellet rasteplass, Nasjonal turistveg Sognfjellet, er et mye brukt fotoobjekt i den vakre fjellheimen. Kunstner: Knut Wold.
Steinskulpturen ved Mefjellet rasteplass, Nasjonal turistveg Sognfjellet, har blitt et populært fotoobjekt i den vakre fjellheimen. Kunstner: Knut Wold. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen

Fra et pilotprosjekt (1994 – 1997) med fire prøvestrekninger, har Nasjonale turistveger under Jan Andresens lederskap utviklet seg til en nasjonal attraksjon med internasjonal appell. Ved inngangen til markeringsåret 2023 er det gjennomført over 170 små og store prosjekter med sine arkitektur- og kunstinstallasjoner langs 18 utvalgte strekninger fra Jæren i sør til Varanger i nord.

I alt 50 arkitekt- og landskapsarkitektfirma har så langt gjennom Nasjonale turistveger bidratt til å styrke Norges omdømme utenlands som en design- og arkitekturnasjon. Økonomiske analyser viser at turistvegsatsingen bidrar til økt lønnsomhet i distriktene.