Trælvikosen, Helgelandskysten. Fullført 2022. Landskapsarkitekt: Thea Hartmann Kvamme, Snøhetta. Foto: Lars Grimsby, Statens vegvesen

Statens vegvesen har som byggherre gjennom Nasjonale turistveger en ambisjon om å bidra til å utvikle arkitektfaget i Norge, og utlyste i september en tredje runde for å finne nye formgivere til turistvegprosjekter som planlegges gjennomført i perioden 2023-2029. Totalt 54 arkitekter og 27 landskapsarkitekter meldte sin interesse.

Utsikt fra Espenes rasteplass langs Hardangerfjorden. Fullført 2022. Arkitekt: Code.  Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen
Espenes, Hardanger. Fullført 2022. Arkitekt: Code. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

Av de 81 søkerne er nå seks arkitektkontor og fire landskapsarkitektkontor anbefalt av en jury til å inngå rammeavtaler med Nasjonale turistveger om fremtidig formgivning. Tildeling av enkeltkontrakter innenfor rammeavtalen vil som regel skje ved fornyet konkurranse mellom formgiverne som har blitt inkludert i avtalen.

De utvalgte kontorene er:
Arkitekter: Eladio Ramm / Kappland arkitekter / LCLA / MORK-ULNES Arkitekter / RAM arkitektur / Sanden+Hodnekvam Arkitekter.

Landskapsarkitekter: ATSITE / BOGL / SLA / White

Utsikt over havet fra det nye fugleskjulet i Hamningberg, Varanger. Fullført 2022. Arkitekt: Biotope. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen
Hamningberg, Varanger. Fullført 2022. Arkitekt: Biotope. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

Juryen var sammensatt av representanter fra NLA og NAL og Nasjonale turistveger med sitt arkitekturråd. Søkerne ble vurdert utfra gjennomførte eller påbegynte prosjekter og en redegjørelse rundt kontorets syn på formgiving, materialforståelse, landskapsforståelse og miljøhensyn.

Tildelingskriteriet «kvalitet» ble vektet 90% mens pris ble vektet 10%.
Tilsvarende utlysinger av avtaler med arkitekter og landskapsarkitekter ble gjennomført i 2014 og 2007.

Utviklingen av attraksjonen Nasjonale turistveger har pågått i snart tre tiår med i alt 175 realiserte prosjekter innen turistsesongen i 2023. Med de 10 nye kontorene har et 60-talls formgivere deltatt i arbeidet med å gjøre Nasjonale turistveger til en attraksjon som vekker oppsikt også langt utenfor Norges grenser.