Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Andøya

Bleik

Fiskeværet Bleik er en liten landsby med 400-500 beboere. Her finnes rester av gårdshauger tilbake til år 600. Den vakre, hvite Bleiksstranda har gitt navn til stedet fra det gammelnorske «bleikr» som betyr blek eller lys. Fuglefjellet Bleiksøya ligger rett utenfor. Her hekker over 40 000 lundefugl og en stor koloni havørner.  

Kamera ikon