Ostasteidn rasteplass ved Sandsfjordbrua i Suldal.
Ostasteidn rasteplass ved Sandsfjordbrua i Suldal. Foto: Jarle Lunde, SuldalFoto.no

GPS, Ostasteidn:
59.414458, 6.116982

Tilgjengeleg for rullestol.

Toaletta er opne heile året. Tømming av toalett frå bubil og campingvogn er ikkje tillat.

Rasteplassen Ostasteidn dukkar opp på vestsida av Sandsfjorden, rett etter Sandsfjordbrua.

Utsiktspunktet ligg i eit landskap der den norske kunstnaren Lars Hertervigs henta motiva sine frå, og arkitekturen på plassen er inspirert av kunsten til Hertervig. Ei gangbane fører til sitteplassar som vender mot nord med nydeleg utsikt innover Sandsfjorden eller til ein benk ved knausen med naturleg le for nordvesten. 

Arkitekt: KAP - Kontor for Arkitektur og Plan