Ostasteidn

Ostasteidn ligger rett nord for Sandsfjordbrua på vestsiden av Sandsfjorden.

Arkitekt:
KAP - Kontor for Arkitektur og Plan
Fullført:
2018
Ostasteidn rasteplass ved Sandsfjordbrua i Suldal.
Ostasteidn rasteplass ved Sandsfjordbrua i Suldal. Foto: Jarle Lunde, SuldalFoto.no

Prosjektet består av en høyreist knaus med rettskåren form, et frittstående toalettbygg og stier som fører til sittebenkene ved utsiktspunktene. Under bearbeidingen av landskapet ble det lagt vekt på å dyrke stedets kvaliteter. Ved sitteplassen i nord er hovedmotivet utsikten til Sandsfjorden, og ved knausen sitter du naturlig i le for vind fra nordvest. Gangbanene er belagt med glassfiberrister som både gir god visuell kvalitet, er slitesterkt og er åpent for vegetasjon. Ristene går igjen i kant-, sitte- og bordflater i kombinasjon med hele glassfiberplater. Stedets midtpunkt er det nesten 6 meter høye servicebygget, som med sin rå mosegrodde betongfasade og bølgende innside, står sentralt plassert i krysningspunktet for gangbaner til utsiktspunktene. Stedegen toppjord med lyng er tilbakeført for å revegetere området. I tillegg er det plantet ut en rekke furutrær for å gjenskape det opprinnelige landskapet.

Den norske kunstneren Lars Hertervigs malerier inspirerte arkitektene ved utformingen av plassen. Kunstmaleren var kjent for sine særpregede skildringer av naturen i Ryfylke.

Til Ostasteidn

Ropeid

Landskapet reparert med resirkulerte plastbåter.

Arkitekt:
KAP - Kontor for Arkitektur og Plan
Fullført:
2004 og 2021
Ropeid. Foto: Fredrik Fløgstad

Nye Sandsfjord bru avløste ferjen mellom Sand og Ropeid og reduserte fergeaktiviteten og arealbehovet. Kaiplassen ble liggende med store asfaltflater og grove masser mot sjøen. Ideen bak den nye rasteplassen var å reparere landskapet. Rasteplassen er utformet som en rekonstruksjon av den opprinnelige landskapsformen; holmen ble gravd fri og kontakten med sjøen gjenopprettet. Den øydelagte sjølinjen blei «bandasjert» med tekstilforskalte betongmadrassar som nå danner stiliserte svaberg. I holene på madrassen er det sådd gras som vil danne eit fast mønster.

Madrasslandskapet rommer møbelelementer som krakkar og bord, lykter og lamper. Møblene framstår som kunstige soppar i mindre klynger. Dei er lagde av materiale som er basert på resirkulerte plastbåtar frå Ryfylke.

I fylgje arkitekten er prosjektet eit landskapsgrep som visker ut skilet mellom kultur og natur. Det kunstige imiterer naturen og det naturlege imiterer det kunstige.

Arkitekt: KAP Arkitektur
Fullført 2021


 

Navnet Ropeid sies ha opphav fra gamle tider, hvor nyheter fra begge sider, henholdsvis Suldal og Vindafjord ble ropt over fjorden. I 2004 da fergene fortsatt trafikkerte Ropeid ferdigstilte Statens vegvesen et venterom med toaletter på kaien. Bygget har store glassflater som gir en nærhet til fjord og landskap, og der det nakne ru fjellet danner innerveggen. Det vakre venterommet er nå i bruk som åpent bibliotek og for annen kultur.

Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor
Fullført 2004

Til Ropeid