Bergsbotn

Når du krysser Senja langs riksveg 862 er utsiktspunktet ved Bergsbotn det første stedet hvor du igjen kan se havet.

Arkitekt:
Code arkitektur
Fullført:
2010
Nordlys sett fra Bergsbotn utsiktsplattform, Nasjonal turistveg Senja. Foto: Espen Bergersen, Fotogalleriet.no
Nordlys sett fra Bergsbotn utsiktsplattform, Nasjonal turistveg Senja. Foto: Espen Bergersen, naturgalleriet.no

Utsiktsplattformen er en 44 meter lang stålkonstruksjon med tredekke. Konstruksjonen dramatiserer opplevelsen av stedet og utsikten. Ved sterk vind vil du kjenne at fronten er bevegelig og svaier i vinden. Utsiktspunktet er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Til Bergsbotn

Espenes

Rasteplass med utsiktspaviljong og toalett.

Arkitekt:
Code arkitektur
Fullført:
Fullført: 2022
Espenes rasteplass i Hardanger. Foto: Lage Bakken, Statens vegvesen

Espenes mellom Kinsarvik og Odda har lang fartstid som rasteplass langs riksveg 13 i Sørfjorden. Den gamle rasteplassen var riggområde då riksvegen blei utbetra, og plassen vart da ståande att som ei stor grusflate i det elles så bratte landskapet.

No har staden fått nytt liv. Gjennom turistvegprogrammet har Statens vegvesen bygd eit nytt og spennande turistveganlegg med parkering, grøntareal, møblar, toalett og paviljong med gode utsiktskvalitetar.

Anlegget sitt særpreg er ein 64 meter lang og 4 meter brei takkonstruksjon i rustfritt stål med 12 takmodular i ulik høgde. Takkonstruksjonen blir halden oppe av massive stålsøyler og er fundamentert på ei botnplate av betong. Dei samansveisa stålplatene er 6 mm tjukke og veg til saman 31 tonn. 

Den høgste delen nærmast vegen inneheld tre toalett og eit handikaptoalett, mens rasteplassar under den lågare takkonstruksjonen tilbyr god utsikt nordover Sørfjorden. Under takkvelvane opplever den besøkande forskjellige utsnitt av landskapsrommet saman med lyset sine skiftande refleksjonar i stålet.

Vegfarande har tilkomst til ein parkeringsplass for 14 bilar, oppstillingsplassar for to bussar og søppelstasjon. Frå parkeringsplassen til servicebygget er det laga eit betongdekke som gir universelt tilgjenge. Møbelgruppene er spreidd jamt utover plassen, nokre under tak og nokre ute på grasdekket.

Til Espenes

Tungeneset

Tungeneset på Senja ligger langs riksveg 862 på spissen av en halvøy mellom to fjorder.

Arkitekt:
Code arkitektur
Fullført:
2008
Tungeneset rasteplass, med utsikt mot fjellrekka Okshornan.
Tungeneset rasteplass, med utsikt mot fjellrekka Okshornan. Foto: Trine Kanter Zerwekh, Statens vegvesen

Rasteplassen er et populært sted for å oppleve midnattssolen og den spektakulære utsikten med Nordsjøen i vest og tinderekken Okshornan i nord.

En gangbane i sibirsk lerk inviterer deg ned til svabergene og gjør naturen tilgjengelig og nær. Spilerekkverket rundt parkeringsplassen er lyssatt i mørketiden. Toalettetbygget er plassert godt synlig for å markere stedet fra vegen men sett fra fjæra har den en profil som harmonerer med landskapet.

Til Tungeneset

Utsikten

Utsikten på Gaularfjellet er et av de flotte utsiktspunktene på strekningen. Rasteplassen ligger på toppen av stigningen fra Vetlefjorden i retning Moskog.

Arkitekt:
Code arkitektur
Fullført:
2016
Utsikten rasteplass og utsiktspunkt.
Utsikten rasteplass og utsiktspunkt. Foto: Jiri Havran, Statens vegvesen

Fra dette punktet får du et storslått utsyn over et frodig og vakkert landskap der riksveg 13 slynger seg oppover lia. Hovedmålsettingen for rasteplassen er et utsiktspunkt som i sin utforming utnytter stedets beliggenhet maksimalt. Utsiktspunktet er i hovedsak bygget av en trekantet betongflate med hjørner som peker mot nord, sør og vest. Tanken er en form som stimulerer til fysisk bevegelse og samtidig kan brukes aktivt som en sosial- og kulturell arena.

Til Utsikten