Flye 1389

Flye 1389 ligger ved det høyeste punktet av vegen over Valdresflye, midt i det åpne slettelandskapet.

Arkitekt:
Knut Hjeltnes AS Sivilarkitekter MNAL
Fullført:
2020
Fasade av fjellkafeen.
Fjellkafeen Flye 1389. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

Her er det vidstrakt utsikt mot Jotunheimen og Langsua nasjonalpark. Landskapet er karakteristisk med mosegrodde flyttsteiner og små vann. Valdresflye er svært værhard, med kraftige vinder fra vest. Vinterstid er veien stengt fra jul til tidlig vår og snøen ligger vanligvis til godt utpå sommeren.

Arkitekten ønsket en tydelig markering av høyfjellet og dette spesielle stedet, ved å gi flere anledning til å stoppe opp. Det særegne bygget har en grunnflate på 179 kvadratmeter og erstatter vandrerhjemmet som lå her tidligere. Inngangen går gjennom et uisolert portrom med kafé på den ene siden, og toaletter og personalrom på den andre. Kaféen er orientert med hovedutsikt mot nord, med sidesyn til både vest og øst. Tak og vegger er kledd med skråskåret kledning i malmfuru og tresjiktsplater av gran, der vær og vind med tiden skal sørge for en naturlig gråfarge på bygget slik at det vil gå i ett med den karrige høgfjellsnaturen.

Flye 1389 har sitteplass for 40 gjester og inneholder kafé med kjøkken og salgsarealer, fire toaletter og et lite personalrom. Uteområdet er i størst mulig grad bevart, og har to tilrettelagde områder med langsgående sittebenker for uteservering og rast. Rasteplassen mot vest er opparbeidet på betongdekke med mulighet for diverse arrangement. Mot øst er den enklere, med bord og krakker blant større steiner i naturlig terreng.

For å unngå uønsket slitasje i landskapet har området har fått ny inn- og utkjøring og en større gruslagt parkeringsplass avgrenset mot terrenget.

Til Flye 1389

Gjende

Gjende ligger i et område hvor vegetasjonen preges av vierkratt, gressvekster og lav fjellbjørkeskog som strekker seg et stykke oppover fjellsidene.

Arkitekt:
Knut Hjeltnes AS Sivilarkitekter MNAL
Fullført:
2019
Gjendeosen like ved Gjendesheim.
Gjendeosen like ved Gjendesheim. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen

Utsikten vestover domineres av Knutshø, Besseggen og Gjendes store vannflate, med selve Jotunheimmassivet som bakteppe. Naturrommet er stort og storslagent, med få elementer. For området rundt Gjende ønsket vi å styrke naturopplevelsen ved å reparere et ødelagt landskap, legge til rette for bedre adkomst og logistikk for båten, bedre trafikksikkerheten og få naturen tettere på.

Gjendebåten har fått ny, solid brygge og et funksjonelt lager for båten og reiselivsbedriftene Memurubu og Gjendebu. Utfartsparkeringen ved Gjendeosen er flyttet til en utvidet parkeringsplass med toalett og sykkelparkering på Reinsvangen. Byggene ved Gjende og på Reinsvangen er enkle trebygg med utvendig weatherboard eller skråskåret kledning i malmfuru. Kledningen er skrudd opp i hele lengder, svakt skråstilt og med overlapp. Tak og fasader har avrundede hjørner. 

Den andre etappen inneholder nytt servicebygg med kafé, toalett og informasjon samt nødvendige trafikkmessige forbedringer ved Gjende.

Til Gjende

Linge ferjekai

Linge fergekai består av et venterom, et overdekket uterom og to toaletter.

Arkitekt:
Knut Hjeltnes AS Sivilarkitekter MNAL
Fullført:
2010
Nytt servicebygg og venterom (2010).
Linge ferjekai. Foto: Jiri Havran, Statens vegvesen

Linge ferjekai ligger ved Nordalsfjorden, vest for gården Linge i Valldal. Linge fergekai består av et venterom, et overdekket uterom og to toaletter. Venterommet henger utenfor et betongdekke. Ytterveggene mot øst, sør og vest består av fire store karnapper med hver sin benk innvendig. Mot nord har rommet en vegg bestående av halvparten trespiler, halvparten glass. Denne utformingen gjør rommet intimt, samtidig er rommet pirrende, der det henger over vannet. Innvendig er det kledd med et lyst treverk som reflekterer lyset fra vannet, mens det utvendig er tekket med galvanisert stål.

 

Til Linge ferjekai

Rjupa

Rjupa og Vargebakkane er særpregede rasteplasser på hver sin side av stigningen mot Valdresflye.

Arkitekt:
Knut Hjeltnes AS Sivilarkitekter MNAL
Fullført:
2006
Frå utsiktsplassen Rjupa er det flott utsyn mot Vinstre (Vinstervatnet).
Frå utsiktsplassen Rjupa er det flott utsyn mot Vinstre (Vinstervatnet). Foto: Helge Stikbakke, Statens vegvesen

Området er svært værhardt. Rjupa har vidstrakt utsikt over Vinstervatn og oppgaven bestod i å forsterke stedskarakteren, øke trafikksikkerheten og redusere slitasjen i terrenget. Gjennom enkle virkemidler er grensen mot det sårbare terrenget tydeliggjort samtidig som den visuelle tilgjengeligheten forblir generøs og understreker den horisontale åpenheten i landskapet.

Til Rjupa

Vargebakkane

Vargebakkane er en stilren og enkel rasteplass på den sterkt stigende vegstrekningen mot Valdresflye og fjellovergangen mellom Valdres og Gudbrandsdalen.

Arkitekt:
Knut Hjeltnes AS Sivilarkitekter MNAL
Fullført:
2006
Vargebakkane. Foto: Vegar Moen

Den lille parkeringsplassen Vargebakkane er mest et resultat av et praktisk behov for parkering og for å lette adkomsten til de mange, gode turmulighetene i området. I grove trekk kan plassen beskrives som en stor halvsirkel med et fall som følger veien. Plassen avsluttes med en trebenk hvor de vegfarende kan ta en rast og samtidig nyte den storslagne utsikten mot de høyeste toppene i Jotunheimen.

Til Vargebakkane