Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Geiranger - Trollstigen

Trollstigen

På Trollstigen kjem du tett på det ville og vakre landskapet. Gangvegane og trappene fram til utsiktspunkta innbyr til vandring. Den største utsiktplattforma stikk ut over fjellkanten og svever 200 meter over Trollstigvegen som slyngjer seg opp den bratte fjellsida. Plattforma har forskjellige utsiktspunkt tilpassa både modige og forsiktige besøkande.

Delvis tilgjengeleg for rullestol.

Toalettet er stengd for vinteren frå midten av September til slutten av mai.

Kamera ikon