Det faktum at vegen går over det største høgfjellsplatået i Nord-Europa seier noko om det du vil møte, men ikkje alt. Her møter du dei store viddene, djupe, frodige dalar, høge fjell, isbrear i det fjerne, fossar og blågrøne fjordar. Hardangervidda byr på varierte opplevingar, frå der vegen bølgjer seg dovent over dei store flatene til den trange, bratte og ville Måbødalen, før du plutseleg ikkje lenger er på høgfjellet, men i den vesle bygda Eidfjord inst i Hardangerfjorden. På vinterstid endrar tilhøva på vegen over fjellet seg frå time til time, og ofte kan du oppleve kolonnekjøring bak store brøytebilar som strevar med å gjere vegen kjørbar. Det er også ei oppleving som er spennande. Vidda kan være ugjestmild på vinterstid, men om sommaren er den langt meir inviterande. Terrenget egner seg godt for fotturar, og dei mange fjellvatna gir deg høve til å skaffe din eigen middag, dersom fisken bit. Hugs at dette er høgt til fjells og at veret kan være omskifteleg sjølv på sommarstid, men at dette også er ein del av det å være i kontakt med naturen. På Hardangervidda finn vi ein av dei største villreinstammane i Europa og har du tålmod og hellet med deg kan du sjå dei fantastiske dyra i sitt rette element. Det er kanskje først da vi skjøner kven som høyrer til her oppe og kven som berre er gjest.

Historie

Det har vore ferdsel over fjellet i fleire tusen år, men det er først på starten av det forrige århundret at det kom kjørevegar over fjellet. Mange av desse vegane følgjer dei opprinnelege rutene som var stiar og kjerrevegar. Så om mykje har forandra seg, kan det være fint å tenkje på at vi ofte går i fotspora til nokon som bruka å ferdast i fjella for lenge sidan.

Opplevingar 

Vøringsfossen er Norges mest kjente foss, og det er lett å forstå kvifor den gjer inntrykk. Vatnet som drønner ned fjellsida i fritt fall på 182 meter er eit imponerande syn. Strekninga gjennom Måbødalen er ein fantastisk del av vegen og kan nytast gjennom bilvinduet. Her er det også ein sjelden og vakker flora som du kanskje må stoppe litt opp for å oppdage. Oppe på høyfjellsplatået får du oppleve eit imponerande panorama med Hardangerjøkulen i bakgrunnen.

Sykkel

Turen over Hardangervidda er ei fin oppleving, men sommartrafikken med både lette og tunge køyretøy vil vera merkbar. Haugastøl er eit naturleg startpunkt og etter forsering av høgfjellstrekninga og dei langstrakte viddene kjem du til Vøringsfossen som er verdt en god rast. Turen vidare nedover Måbødalen går gjennom fleire tunnelar og er stengd for syklistar, og den gamle vegen er også stengd pga. fleire ras. Er du heldig kan du ta med sykkelen på bussen og bli med nedover dalen, slik at du kan fortsette turen til Eidfjord og vidare mot vest.

Fotturar

Turistvegen over Hardangervidda gjer deg eit vell av moglegheiter til å beundre og utforske høgfjellsplatået. Frå vegen er det lett å ta korte turar ned til nokre av dei mange fjellvatna eller legge ut på ein fottur over fleire dagar. Langs vegen og innover i nasjonalparken er det mange turisthytter som tilbyr overnatting i hyggelege omgivnader. Vøringsfossen og Måbødalen kan utforskast frå mange hald. I tillegg til dei tilrettelagde utsiktspunkta kan du parkere ved Fossatromma og følgje gamlevegen ned til den gamle, merka stien frå 1872 som fører inn til fossen. Er du klar for ein lengre og brattare tur, kan du gå ein av dei gamle ferdselsvegane frå Eidfjord og over Måbøberget.

Ikkje langt frå Eidfjord bør du vurdere ein avstikkar til Hjølmadalen. Ein vill og oppriven dal med stupbratte fjell på begge sider. Der vegen ender kan du halde frem på beina langs T-merka stiar innover Veigdalen. Aust for Eidfjord ligg den kjende fjellgarden Kjeåsen i den stupbratte fjellsida. Fjellgarden kan nås til fots om du ikkje er redd for bratte stiar med storslått fjordutsikt.

Fleire fine turstiar langs vegen finn du i turguiden Outdooractive.

Nasjonal turistveg Hardangervidda går mellom Eidfjord og Haugastøl og er 67 km lang (veg 7). Nasjonal turistveg Hardangervidda er open for trafikk heile året. Vegen kan, ved dårlig ver om vinteren, være stengd i kortare periodar over fjellet. I menyen under finn du nokre lenkar vi håpar kan vera til hjelp. For ytterligare turistinformasjon ber vi om at spørsmål rettes til lokale og regionale reiselivsaktørar.

Kommer du med elbil? Kart med ladepunkt for elbil på Hardangervidda.

Veg og trafikkinformasjon - telefon 175.

Kart med oppdaterte trafikkmeldinger >>

GPS: Eidfjord 60.457043, 7.087297 -
Haugastøl 60.510968, 7.851115

Instagram