Vøringsfossen.
Vøringsfossen. Foto: Harald Christian Eiken, vmproduksjon.no

GPS, Vøringsfossen:
60.426282, 7.255075

Delvis tilgjengeleg for rullestol.

Toaletta på Fossli er normalt opne frå byrjinga av april til november. Tømming av toalett frå bubil og campingvogn er ikkje tillat.

Vøringsfossen er kanskje den mest kjende fossen i landet. Her stuper store vassmengder 182 meter frå Hardangerviddeplatået ned i Måbødalen.

Den dramatiske overgangen mellom fjord og vidde gjer inntrykk og fossefallet kan vere høglydt, særleg når vassføringa er stor. 

Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk