Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Hardangervidda

Hardangervidda

Hardangervidda er den største nasjonalparken i landet og er det største høgfjellsplatået i Europa på over 8000 km². Hardangervidda har eit rikt dyre- og fugleliv, og er kanskje aller mest kjent for å vere tilhaldsstad for villrein. Om vinteren kan vegen over vidda bli stengd for at villreinen skal få beite i fred.

Kamera ikon