Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Hardangervidda

Vøringsfossen

Vøringsfossen er kanskje den mest kjente fossen i landet. Her stuper store vassmengder 145 meter frå Hardangerviddeplatået ned i Måbødalen. Fossefallet og den dramatiske overgangen mellom fjord og vidde gjer inntrykk. Det er også råd å sjå fossen frå botnen. Frå hovudvegen tar det 30 min å gå inn til fossen. Landskapet rundt Vøringsfossen er prega av slitasje. I 2015 starta ei opprusting av området der målet er å skape ein større heilskap mellom dei ulike utsiktspunkta her og gi ei trygg naturoppleving. 

Kamera ikon