Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Lofoten

Gårdsvatnet

Våtmarksområdene nordvest på Vestvågøya har yrende fugleliv. Ved Skjærpvatnet, Gårdsvatnet og Storeidvatnet er det bygget tre 6,5 meter høye fuglekikkertårn. Tårnene er plassert og utformet med omhu for ikke å forstyrre fuglene i hekkesesongen.

Ikke tilgjengelig for rullestol.

Kamera ikon