Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Rondane

Folldal Gruver

Folldal Gruver er ett av Norges viktigste tekniske industrielle kulturminner, med om lag 70 godt bevarte bygg. Verket var i drift fra 1748 til 1993 og leverte kobber, sink og svovel. Brakker for arbeidere og direktørbolig med datidens luksus viser klasseskillet i gruvesamfunnet. På nedsiden av gruveanlegget ligger en parkering med informasjon- og utsiktsplass.

Delvis tilgjengelig for rullestol.

Kamera ikon