Frå dei grøne engene og det frodige kulturlandskapet i Bøverdalen kan du ane dei mektige fjella i det fjerne, og langsamt stig vegen opp gjennom dalen. Det går oppover til toppunktet 1434 meter over havet, og gjer vegen til Nord-Europas høgaste fjellovergang. Vegen startar i Lom, og allereie før du kjører ut av den vesle bygda tek forventningane til å byggje seg opp. Det er ikkje alle turistvegar som har ei slik naturleg dramaturgisk oppbygging med mange og mektige inntrykk. Langs vegen ligg utsiktspunkta og ventar på at du skal ta ein pause og verkeleg la naturen synke inn. På Mefjellet rasteplass finn vi Knut Wolds steinskulptur som lar oss sjå fjellandskapet på ein annen måte. På vegen vidare ned mot Sognefjorden viser fjellheimen seg fra si villaste side. Der Hurrungane kneiser mot himmelen slepp fjellet plutseleg taket og landskapet endrar seg igjen. Ut mot Gaupne, som er endepunktet på strekninga, går vegen heilt nede langs den vakre Sognefjorden der det klare vatnet endrar seg fra grønt til blått etter lys og ver. Kva gjer du når du er framme? Tar ein pust i bakken, og lar inntrykka falle til ro. Nokon snur og kjører samme vegen tilbake, og blir overraska over kor annleis alt er. Alt er det same, men likevel er det som å sjå naturen på ny.

Historie

Vegen over Sognefjellet var ei viktig ferdselsåre som batt kysten og innlandet saman. Det var handelstrafikk som frakta salt og fisk austover, mens smør, tjøre og skinn vart frakta vestover. I gamle dagar var det ikkje utan risiko å ferdast over fjellet - i fjellet var det fant som rana vegfarande og handelsmenn.

Naturen har også ein styrke det kan være vanskeleg for mennesker å utfordre. På vinterstid er veret så hardt og snømengdene så store at det er uråd å halde vegen open. Tar du turen rett etter opninga om våren, vil dei opptil ti meter høge brøytekantane være eit synleg bevis på styrkeforholdet i fjellet om vinteren. Det er naturen som bestemmer, og vi får ei påminning om at det er vi som må innrette oss.

Opplevingar

Stavkyrkja i Lom er verd eit besøk, og er ei god markering på starten eller slutten av turen. Lom har også blitt eit slags kulinarisk knutepunkt i Norge, og det ligg til rette for å få eit godt måltid med lokale råvarer og gode smaker. Turtilboda i Jotunheimen er uendelege, og nesten same kor du stoppar kan du finne alternativ som passar alle - uansett kor dyktig du er eller kva ambisjonar du har.

Sykkel

Sognefjellet er ei spektakulær oppleving på sykkelsetet. Turen bør starta i Lom slik at stigninga opp mot toppen av fjellet blir fordelt over ei lengre strekning. Vel oppe på høgfjellet får du flott utsikt til toppane i Jotunheimen, men med ei høgd på over 1400 m.o.h. kan dette vera ei barsk strekning i dårleg ver. Det er ei frisk utforkøyring ned til Fortun og ein lett tur vidare langs Sognefjorden ut til Gaupne.

Strekninga fell saman med Nasjonal sykkelrute 6 som er planlagt mellom Røros og Hardanger. Delstrekninga langs Lustrafjorden er skilta.

Fotturar 

På Sognefjellet er det mange moglegheiter for fine fotturar anten du liker fjellandskap eller frodige dalar. Ved det høgaste på punktet på Sognefjellsvegen kan du følgje den gamle merka vardevegen frå Krossbu til Turtagrø eller gå ein tur på Mefjellstien som startar ved steinskulpturen. På vegen vidare ned mot Turtagrø køyrer du forbi Fannaråken og Helgedalsnosi. Frå disse toppane får du storslått utsikt til dei villaste toppane i Noreg med 23 toppar over 2000 moh. Dersom du heller vi ha frodigare landskap finst det fleire turar i Fortunsdalen som slynger seg innover mellom dei høge fjella. Turen til Fuglesteg, ein gard som ligg på ei fjellhylle over bygda Fortun, kan anbefalast. Nærare Gaupne ligg toppane Børesteinen og Molden, to krevjande turar som byr på nydeleg utsikt til Sognefjorden i alle retningar.  

Fleire fine turstier langs vegen finn du i turguiden Outdooractive.

Nasjonal turistveg Sognefjellet går mellom Lom og Gaupne og er 108 km lang (veg 55).

I menyen under finn du nokre lenker som vi håper kan vera til hjelp. For ytterligare turistinformasjon, ber vi om at spørsmål blir retta til lokale og regionale reiselivsaktørar.

Vintervarsel: Vegen er åpen - 26. april 2020. Vegen over fjellet mellom Rustasætre/Vegaskjelet og Turtagrø er normalt stengt i november og opnas i mai. Raude flagg i kartet viser kvar strekningen blir stengt.

Kommer du med elbil? Kart med ladepunkt for elbil på Sognefjellet.

Opningar og stengingar av vinterstengde turistvegar og statistikk >>

Veg og trafikkinformasjon - telefon 175.
Kart med oppdaterte trafikkmeldinger >>

GPS: Lom 61.831129, 8.554187 -
Gaupne 61.395127, 7.303172

Instagram