Kunstverket Rock On Top Of Another Rock.
Kunstverket Rock On Top Of Another Rock. Foto: Jarle Wæhler, Statens vegvesen

GPS, Steinplassen:
61.40262512, 8.80822953

Delvis tilgjengeleg for rullestol.

I fjellet er det vanleg å sette opp vardar, ein stein oppå en annan, for å markere stiar og kanskje erobringa av ein fjelltopp.

I fjellet er det vanleg å sette opp vardar, ein stein oppå en annan, for å markere stiar og kanskje erobringa av ein fjelltopp. Dei to steinblokkene, «Rock on Top of Another Rock», på Valdresflye er eit kunstverk som peikar til slike vardar. Men verket stiller spørsmålsteikn ved seg sjølv. Er det gjort av mennesker, eller er det eit av naturen sine luner?

Kunstner: Peter Fischli / David Weiss