Torghatten

Gjennom arbeidet med Nasjonale turistveger har Statens vegvesen hatt som mål å heve kvaliteten på infrastruktur og sørvistilbud ved Torghatten.

Arkitekt:
Atelier Oslo AS
Landskapsarkitekt:
Østengen og Bergo AS
Fullført:
2024
Servicehus Torghatten. Foto: Trine Kanter Zerwekh, Statens vegvesen

Atelier Oslo AS

Det nye sørvisbygget er relativt lavmælt der det ligger med nærkontakt til bekken og naturen i bakkant. Steinuren og den frodige vegetasjonen ligger rett bak bygget, og lenger oppe kan du skimte de blankskurte bergene.

Servicebygget består av tre toaletter, ett HC-toalett med stellemuligheter samt ett lager og teknisk rom. I bygget er det også etablert et mindre utstillingslokale.

Taket på det nye arkitekttegnede servicebygget er konstruert med heltrebjelker som ligger i ulike retninger og krager ut over laftede toalett- og utstillingsrom. Det halvtransparente glasstaket dekker trekonstruksjonen og gir lys til toalettene, utstillingen og uteplassen.

Rundt huset finner man ulike overdekkede soner der du kan søke ly for vær og vind mens du sitter, venter, pakker sykkelen eller tar på deg hjelm og klatreutstyr.

Sydøst for bygget er det etablert en forplass mellom servicebygget og fylkesvegen i plasstøpt betong. Sykkelparkering er etablert i tilknytning til bygget. Soner med vegetasjon danner skjerming mot vegen og parkeringsplassen og er opparbeidet med stedegen vegetasjon.

Parkeringsplassen ligger nordvest for servicebygget og er tilrettelagt med 5 HC-plasser, 10 bobilplasser og 61 bilplasser. Det er etablert en stopplomme for rutebuss mot servicebygget, samt fire oppstillingsplasser for turistbusser langs fylkesvegen. Alle trafikkarealer er bundet sammen med tilrettelagte gangsoner for myke trafikanter.

Turistattraksjonen fremstår nå som en tilrettelagt opplevelse av natur og arkitektur til glede for de mange besøkende

Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Brønnøysund kommune og Nordland fylkeskommune.

Utstilling: Trollfjell UNESCO Geopark.
Entreprenør: OK Kristoffersen

Østengen & Bergo AS

Da prosjektet med Torghatten startet opp i 2018 var stien lite tilrettelagt for en stadig økende bruk av området. Stien var smal og ulendt og det fantes ingen sammenhengende sti rundt og gjennom Torghatthullet. Overvann fra fjellsidene vasket deler av stien vekk og rasfare og steinsprang gjorde at stien var direkte farlig å ferdes på.

Gjennom turistvegarbeidet er det lagt ca. 3 km sti, som en rundtur opp til og gjennom Torghatthullet fra begge sider.

Ved starten av stien er det etablert nytt servicebygg og oppholdsplass, ny parkering og veganlegg. Det er også laget ny trapp i stål og naturstein som leder deg trygt gjennom Torghatthullet.

En ny universell kyststi er etablert fra serviceområdet og rundt kysten, til glede for alle brukere. Rundturen tar deg gjennom en naturopplevelse, hvor stien er tilpasset og skal gjenspeile følelsen og karakteren til de ulike landskapsrommene opp langs stien; fra åpne landskapsrom med spektakulær utsikt, den trolske stemningen gjennom bjørkeskogen til de stupbratte urene og det åpne kyststrekket ut mot havgapet.

Prosjektets farge- og materialpalett har tatt utgangspunkt i karakteristikken i naturen på stedet, og stistrekningene er utformet vekselvis i lokal naturstein, norsk naturstein eller lokal grus tilpasset de ulike situasjonene.

Langs rundturen er det etablert flere steder for opphold og rast med god utsikt. Langs stien er det også satt opp tavler med informasjon om historiske, landskapsmessige og geologiske kuriositeter.

Vann ledes nå vekk fra stien og ned i vakre stedstilpassede renner av naturstein. Ved serviceplassen er bekken, som før lå flere steder i rør, åpnet og man kan nå krysse bekken på klopper. Vannet som før ble ansett som et problem, er nå brakt frem til glede for turgåere.

Prosjektet har hatt som mål å tilrettelegge for en trygg og tilgjengelig stitrasé som byr på fantastiske naturopplevelser, så vel som undring, forskning og undervisning, og som kan håndtere økt bruk i fremtiden uten ødeleggelse av naturen.

I 2021 og 2022 ble det gjennomført en forberedende entreprise for å sikre fjellet inn mot og gjennom Torghatthullet. Dette ble gjennomført av Stetind entreprenør AS.

Entreprenør: OK Kristoffersen og Stibyggjaren AS

Til Torghatten