Hestad

Hestad rasteplass ligg i eit landskapsvernområde med føremål å ta vare på landskapet som ramme rundt det særmerkte Hestad kapell få 1805.

Arkitekt:
Fortunen AS - Nils Mannsåker
Fullført:
2021
Hestad ved Gaularvassdraget langs Nasjonal turistveg Gaularfjellet. Ny rasteplass med servicebygg, ferdigstilt september 2021.
Hestad rasteplass ved Gaularvassdraget. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

Den markerte landtunga mellom Viksdalsvatnet og Hestadfjorden som utgjer verneområdet er ei israndavsetjing frå slutten av istida.

Det nye servicebygget rett nord for kapellet er forma som tre små tårn som stikker opp i landskapet. Gamal kultur er vidareført i det nye byggverket med eit tjærebehandla treverk. Frå bygget er det to stiar. Den eine går på ei opphøgd rampe utover ei grunne i vatnet. Ved enden er det sikt mot kapellet over vatnet og gir ei påminning om eldre tider då vatnet var fartsvegen, samstundes som det gjer ei oversikt over landskapsrommet omkring Hestad.

Den andre stien går frå rasteplassen langs vasskanten og utover tangen mot Hestad kapell. På rasteplassen har borda tekstar med fortellingar  frå bygda. Vandringa har stopp med sitjeplassar og informasjon undervegs.

Første stopp er på rasteplassen, der borda er underlag for tekst med forteljingar frå bygda. Det neste stoppet ligg langs vatnet, og verkar som ein pause på vegen, for å gjere ein meir oppmerksam og betenkt omkring staden sine særtrekk.

Når mørket senkar seg, vil tårna stå som lykter i landskapet. Eit varmt lys siver ut frå glipene mellom trekledningen og trekrunene blir lyst opp frå glaset i taket.

Til Hestad

Skjervsfossen

Skjervsfossen er en stor naturattraksjon som ligger ved en av innfallsportene til Nasjonal turistveg Hardanger.

Arkitekt:
Fortunen AS - Nils Mannsåker
Landskapsarkitekt:
Østengen og Bergo AS
Fullført:
2016
Skjervsfossen. Foto: Steinar Skaar, Statens vegvesen

Både rasteplassen og området rundt var preget av slitasje, og fossen var vanskelig tilgjengelig. Ved parkeringsplassen hvor stien starter står et bygg som ligner en stram monolitt. Bygget har en overflate av stein og huser et toalett og et lite teknisk rom/lager. Innsiden er kledd med landbruksfiner, veggen mot elva og ytterdører er kledd med galvaniserte plater.

Nå er det laget stier og turer med ulike opplevelser av fossen. Flere av stiene er universelt utformet og lett tilgjengelig. Stier, trapper og rekkverk er diskret formet i terrenget slik at Naturen spiller hovedrollen.  Skjervsfossen naturvandring gjør det mulig å oppleve fossen på forskjellige måter og fra ulike punkt. «Kanten» går tett inntil fossens stup, «Hylla» og «Nedre Hylla» gir et dramatisk og nært syn av fossen fra to mellomliggende nivå. «Trappa» ligger godt inn i det bratte landskapet og binder øvre og nedre nivå sammen. «Dusjen» gir nærkontakt med det våte element. Ved starten av stien inn til fossen er det laget en parkeringsplass.

Til Skjervsfossen