Hestad ved Gaularvassdraget langs Nasjonal turistveg Gaularfjellet. Ny rasteplass med servicebygg, ferdigstilt september 2021.
Hestad rasteplass ved Gaularvassdraget. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen.

GPS, Hestad:
61.331965, 5.935847

Tilgjengeleg for rullestol.

Toalettet er åpent frå byrjinga av mai til slutten av oktober.

Hestad kapell ligg på ei landtunge mellom Viksdalsvatnet og Hestadfjorden.

Her skal det inn ny tekst

Hestad kapell ligg på ei landtunge mellom Viksdalsvatnet og Hestadfjorden. Den vesle, brunbarka kyrkja og området rundt er freda. Ei stavkyrkje stod på Hestad frå 1327 da den i 1805 vart erstatta av dagens kapell. Ein del av tømmeret i kapellet stammar frå den gamle stavkyrkja.

Arkitekt: Fortunen AS - Nils Mannsåker