Skjervsfossen mellom Voss og Granvin. Foto: Jarle Wæhler, Statens vegvesen
Skjervsfossen mellom Voss og Granvin. Foto: Jarle Wæhler, Statens vegvesen

GPS, Skjervsfossen:
60.588169, 6.634626

Delvis tilgjengeleg for rullestol.

Toaletta er opne frå byrjinga av mai til slutten av oktober. Tømming av toalett frå bubil og campingvogn er ikkje tillat.

På vegen mellom Granvin og Voss ligg Skjervsfossen. Skjervsfossen er ein av to fossar tett i tett med eit fall på 150 meter.

Skjervsfossen byr på eit varsamt tilrettelagt nettverk av stiar, trapper, utsiktspunkt, kvileplassar, rast og parkering. Opplevinga av fossen varierer ut frå ståstad i landskapet, ver, årstider og vassmengde. Ved foten av fossen kan du oppleve ”Dusjen”, eit vakkert landskapsrom der kreftene frå fossefallet buldrar i kroppen. Her er det, som namnet seier, ikkje vanskeleg å få seg ein dusj når fossen er stor.

Vegen til Skjervsfossen er stengt om vinteren.

Arkitekt: Fortunen AS - Nils Mannsåker

Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo AS