Låtefossen ved Odda, en av de kjente naturattraksjonene langs riksveg 13.
Låtefossen ved Odda. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen.

GPS, Låtefossen:
59.94836158, 6.58365582

Tilgjengelig for rullestol.

Tett inntil vegen gjennom den trange Oddadalen, styrtar Låtefossen med sine to laup 165 m nedover fjellsida.

Tett inntil vegen gjennom den trange Oddadalen, styrtar Låtefossen med sine to laup 165 m nedover fjellsida. Vasspruten står som ein dusj over vegen mens elva renn vidare under den gamle steinkvelvbrua. På 1800- og tidleg 1900-talet fikk fossen jamnleg besøk av tyskarar og engelskmenn. Dei vart skyssa med hest og kjerre frå fjorden, opp langs Sandvinsvatnet og vidare opp Oddadalen til Låtefossen. Det var ei strabasiøs, men storstilt reise.