Ersfjordstranda

Ersfjordstranda ligger innerst i Ersfjord på Senja, omgitt av høye fjell på tre sider som danner et storslått landskapsrom.

Arkitekt:
Tupelo Arkitektur
Landskapsarkitekt:
Østengen og Bergo AS
Fullført:
2014
Ersfjordstranda. Foto: Trine Kanter Zerwekh, Statens vegvesen

Tupelo Arkitektur:

Den hvite sandstranda er et yndet friluftsområde. Stranda grenser opp mot sanddyner, som er en helt spesiell vegetasjonstype som er sjeldent i Norge. På fine sommerdager kunne det stå 60 biler parkert langs vegen og på gressletta ned mot stranda. Dette medførte kaos og stor slitasje på sårbar vegetasjon. En parkeringsplass og et toalett ble lagt i området hvor inngrepene i naturen ble minst mulig. Toalettet har fått en trekantet geometrisk form som speiler fjellene rundt. Utsiden er kledd i Corten. Metallets rustfarge vil sikre at bygget glir inn i omgivelsene i alle årstider. Innsiden av toalettdelen er kledd i polert rustfritt stål. Et glasstak fyller toalettet med lys og gir utsikt til omkringliggende natur. I mørket kan bygget fungere som en lanterne ved enkel intern belysning.

Østengen og Bergo AS:

På fine sommerdager stod mange biler parkert langs vegen og ut på grassletter og sanddyner på Ersfjordstranda. Dette medførte trafikkaos og stor slitasje på sårbar sanddynevegetasjon. Østengen & Bergo utarbeidet en landskapsanalyse som grunnlag for å vurdere lokalisering av ny parkeringsplass i et veldig sårbart landskap.

Analysen endte opp i en anbefaling om plassering og utforming av p-plassen i det minst eksponerte alternativet med den minst verdifulle naturtypen. Anbefalt løsning plasserer parkeringsplassen delvis bak en eksisterende sanddyne. Det ble lagt vekt på at p-plassen slutter seg til sanddynens opprinnelige form uten å gjøre inngrep. Plassering av toalettbygg, stier og sitteplasser i et sårbart terreng var også en del av oppgaven.

Bygningen er utformet av Tupelo Arkitektur
Rasteplassen er utformet av Østengen og Bergo AS

Til Ersfjordstranda

Skjervsfossen

Skjervsfossen er en stor naturattraksjon som ligger ved en av innfallsportene til Nasjonal turistveg Hardanger.

Landskapsarkitekt:
Østengen og Bergo AS
Fullført:
2016
Skjervsfossen. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen

Både rasteplassen og området rundt var preget av slitasje, og fossen var vanskelig tilgjengelig. Ved parkeringsplassen hvor stien starter står et bygg som ligner en stram monolitt. Bygget har en overflate av stein og huser et toalett og et lite teknisk rom/lager. Innsiden er kledd med landbruksfiner, veggen mot elva og ytterdører er kledd med galvaniserte plater.

Nå er det laget stier og turer med ulike opplevelser av fossen. Flere av stiene er universelt utformet og lett tilgjengelig. Stier, trapper og rekkverk er diskret formet i terrenget slik at Naturen spiller hovedrollen.  Skjervsfossen naturvandring gjør det mulig å oppleve fossen på forskjellige måter og fra ulike punkt. «Kanten» går tett inntil fossens stup, «Hylla» og «Nedre Hylla» gir et dramatisk og nært syn av fossen fra to mellomliggende nivå. «Trappa» ligger godt inn i det bratte landskapet og binder øvre og nedre nivå sammen. «Dusjen» gir nærkontakt med det våte element. Ved starten av stien inn til fossen er det laget en parkeringsplass.

Til Skjervsfossen