Dette er ein veg som skil seg litt ut frå mange av dei andre turistvegane, vegen er rett og slett ein real bruksveg. På denne strekninga må du i større grad finne deg i å dele vegen med alle som nyttar den til kvardagsbruk. Men tenk på at det å vere på vegen faktisk er ein del av opplevinga. Å ligge bak ein bonde som kjører traktor, gjer det berre lettare å få med seg alle nyansane og detaljane i landskapet. Her er det kulturminner, hav, åker og eit uendeleg skiftande lys. Kystlandskapet er eineståande og noko du ikkje finn andre stader i Norge. Det som kanskje gir dei sterkaste inntrykka, må du nesten stoppe bilen for å oppleve, eller ta deg tid til å kjøre på nokre av dei små sidevegane. Der kjem du nærare havet og oppdagar meir enn du gjer frå hovudvegen. Jærstrendene er ei oppleving samme kva ver det er, og veret skifter ofte, det er ein del av det du må forvente. Her er det akkurat som landskapet er roleg og langsamt, og naturen er seig og stri, men så kan det bruse til med eit frykteleg temperament. Her er du ein del av livet som går sin gang, og det er sagt at du har ikkje sett heile Norge dersom du ikkje har sett Jæren.

Historie

Her er det havet og ikkje vegen som er det dominerande. Vegen er likevel ein viktig del av heilskapen der den skjer gjennom kulturlandskapet, ofte ramma inn av gamle steingjerder som ikkje berre er kulturminner, men også er tydelege band tilbake til ei tid som ikkje lenger finns. Vegen er framleis ein del av kvardagen for alle som lever langs Jærkysten, og ligg der klar for alle som vil besøke denne spesielle staden.

Opplevingar

Ved første inntrykk skjer det lite langs vegen, men det er før du oppdagar dei særeigne skiftningane i lyset, landskapet som bølgjer seg langs reiseruta, himmelen som lever og endrar seg og så den uendelege horisonten ute i havet. Strendene har sin tydelege karakter same kvar du måtte stoppe, her finn du både sand- og rullesteinstrender. Orrestranda er kanskje ei av dei aller vakraste, her kan du vandre kilometervis på kvit sand og nyte ein rik flora og fauna. Det har vore mange forlis langs Jærkysten og den spesielle kystlina gjorde det nødvendig å utvikle eigne redningsteknikkar. Kvassheim fyr blei bygd med tåkehorn for å leie skipstrafikken trygt forbi Jærkysten. Fyret ligg fint til ut mot det opne storhavet og er i dag ope for alle som vil ta ein pause og lære.

Sykkel

Når du syklar langs Jærkysten kjem du tett på Nordsjøen og kulturlandskapet innanfor. Ein tur ned til strendene på Jæren er ei oppleving uansett ver. Sving gjerne innom dei godt bevarte fyra som ligg langs Jærkysten. Vind kan vera ei utfordring på sykkel i det opne landskapet.

Ønsker du ein rolegare veg kan du følgje Nasjonal sykkelrute 1 «Kystruta» på «utsida» av turistvegen. Denne biten er også ein del av den europeiske sykkelruta «North Sea Cycle Route» Eurovelo 12.

Fotturar

På Jæren finn du dei lengste sandstrendene i Noreg, heile 70 km lange strekningar av sanddyner med si eige flora og fauna. Dei flate strendene egner seg godt til fine fotturar og heile den lange kystlinja til fots kan du utforske til fots. Ein av dei mest interessante turane er den historiske Kongevegen frå den gamle prestegarden på Hå til kyrkjegarden på Varhaug via Obrestad fyr. Turen går langs sanddyner med ope hav på den eine sida og frodig jordbruksland på den andre.

Om du vil kan du fortsette turen langs Jærkysten og gå strekninga frå Kvassheim fyr og vidare til Ogna forbi Brusand. Den lange sandstranda på Brusand har lune sanddyner, lagunar og elveløp. Orrestranda og Borestranda har også fine turområde. Borestranda er i tillegg ein ynda stad for surfarar. Kanskje du får lyst til å ta turen til dei alle for å finne di favorittstrand?

Fleire fine turstiar langs vegen finn du i turguiden Outdooractive.

Nasjonal turistveg Jæren går mellom Ogna og Bore og er 41 km lang (veg 44/507). Av de mange fyra som ligg langs Jærkysten er fyret på Kvassheim ein fin avstikkar. I menyen under finn du nokre lenker som vi håper kan vera til hjelp. For ytterlegare turistinformasjon ber vi om at spørsmål blir retta til lokale og regionale reiselivsaktørar.

Kommer du med elbil? Kart med ladepunkt for elbil på Jæren.

Veg og trafikkinformasjon - telefon 175.
Kart med oppdaterte trafikkmeldinger >>

GPS: Ogna 58.532936, 5.77117 -
Bore 58.791229, 5.592277

Instagram