Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Jæren

Refsnesstranda

Refsnesstranda er eit ynda turmål langs Nasjonal turistveg Jæren. Stranda er prega av sanddynekyst i sør og rullesteinar i nord. Ved stranda er det satt opp eit moderne toalett i aluminium. Frå toalettbygget er det lagt ein svillesti ned til sanddynene. Det nye bygget har utedusj, skyljestasjon og benk til å sitje på. Den sirkulære parkeringsplassen har plass til 40 bilar. Toalettet er stengd frå slutten av oktober til byrjinga av april.

Tilgjengeleg for rullestol.

Kamera ikon