Reisa langs turistvegen i Ryfylke er ei reise i kontrastar. Her møter du nakent høgfjell, frodige lier, stupbratte fjellsider og djupe fjordar. Saudafjellet har ein særeigen natur. Den er knudrete, rå og gjenstridig og du kan ta deg i å lure på kva i all verda fekk nokon til å leggje ein veg akkurat her. Ved Svandalsfossen kan du gå i trappene og verkeleg kjenne på både vatnet og kreftene. Nokre gonger har fossen så kraftig vassføring at politiet må trå til og sleppe ein og ein bil gjennom vasskya som dekkjer vegen. Akkurat dette er nesten litt eksotisk. Lengst sør på denne vegen finn du Lysefjorden. Lysefjorden er kanskje på sitt aller vakraste når mørke skyer heng over fjorden og berre slepp små striper av gyllent ljos gjennom. Sidan Ryfylke er ei lang og variert strekning, så kan det være lurt å bruke god tid. Her er det mange stader råd å ta små avstikkarar og ta pausar undervegs, anten du er nysgjerrig på industrihistoria i Sauda eller berre vil oppleve ein av dei flotte strandstadane som til dømes Sand. Langs denne ruta kan du delta på laksesafari og rafting eller leggje ut på ein fottur i skiftande terreng. Kjøreturen gjennom Ryfylke er ei allsidig oppleving på ein røff veg med mange sjarmerande sider.

Historie

Staden Hellandsbygd er eit eksempel på korleis strukturen i samfunnet vart bygd opp rundt kraftkrevjande industri og tilgang til billig straum. Industrien er også grunnen til at vegen over Saudafjellet ligg nettopp her. Dette var den kortaste og raskaste ruta austover.

Opplevingar

Mang ein turist valfartar til Ryfylke. Her finns nemleg nokre av dei mest spektakulære naturattraksjonane Norge har å by på. Preikestolen og Kjeragbolten er begge, med Lysefjorden i bakgrunnen, populære både som turmål og fotomotiv. Langs vegen er det også mange idylliske stader som er verd å leite etter. Det er også to korte ferjeturar på denne vegen kor du kan nyte frisk sjøluft og ta fjordane i nærare augesyn.

Sykkel

Dette er ein lang turistveg som går igjennom skiftande terreng. Med start på fylkesveg 520 frå Håra i nærleiken av Røldal får du ein klatreetappe opp mot Saudafjellet og ei fin sykkeloppleving over fjellet før ein anbefalt stopp ved dei nedlagte sinkgruvene i Allmannajuvet. Langs Saudafjorden er det fleire tunnelar, men her er det mogeleg og ta gamlevegen rundt. På fylkesveg 46 mellom Ropeid og Ostasteidn må du gjennom ein tunnel på om lag 1 km. Den sørlegaste delen av turistvegen frå Lovra til Oanes er relativt kupert, men med ei fin oppleving av fjordlandskapet i Ryfylke. Vi anbefaler ikkje å sykle den nordlegaste delen av riksveg 13 frå Håra til Lovra då strekninga har fleire lange tunnelar som det ikkje er mogeleg å sykla rundt.

Du kan kombinere turen med Nasjonal sykkelrute 2 som mellom anna går frå Stavanger til Lysebotn. Frå Stavanger kan du også følge Nasjonal sykkelrute 1 langs kysten. Denne biten er også ein del av den europeiske sykkelruta «North Sea Cycle Route» Eurovelo 12.

Fotturar

Utsiktspunktet Preikestolen ved Lysefjorden er utan tvil det store høgdepunktet i Rogaland og ein av landets mest besøkte attraksjonar. Men området har også mange andre eineståande turmål som er lite kjent utanfor lokalmiljøet.

På godversdagar bør du vurdere fotturane til Reinaknuten og Skomakernibå. Frå begge toppane har du ei imponerande utsikt over store delar av Ryfylke med til dømes Tysdalsvatnet og Jøsenfjorden. Rundturen inn til Ritlandskrateret byr på ei unik oppleving med utsikt over eit krater danna av ein meteoritt som trefte jorda for 500-600 millionar år sidan.

I nærleiken av Sauda har sherpaer frå Nepal lagt solide trapper av stein for å gjere turen opp til Hovlandsnuten enklare. På toppen ligg ei lita hytte som gjer ly for vind medan du beundrar utsikta over Saudafjorden.

Fleire fine turstiar langs vegen finn du i turguiden Outdooractive.

Nasjonal turistveg Ryfylke går mellom Oanes ved Lysefjorden og Håra, og er 267 km lang. På den sørlige delen av strekninga må ein nytta seg av to ferjer. Lauvik-Oanes og Hjelmeland-Nesvik. Frå Lovra i Suldal delar turistvegen seg i to, der eit strekk går over Sandsfjord bru til Sauda (veg 46/520), med ein liten avstikkar til Ropeid. Den andre delen fortsett nordover (veg 13) med ein liten avstikkar til Høse bru ved Sand, før den fortsett opp Suldalslågen og Brattlandsdalen der dei igjen møtast ved Håra og dannar ein rundtur. Ønskjer du fleire opplysningar om ferjene, finn du lenker i menyen under.

Deler av vegen, spesielt over fjellet til Røldal, er smal og svingete. Her er det for tida ingen maksimal grense men vi tilrår kortare lengde på buss. I menyen under finn du nokre lenkar som vi håper kan vera til hjelp. For ytterlegare turistinformasjon ber vi om at spørsmål blir retta til lokale og regionale reiselivsaktørar. 


Vintervarsel: Vegen er åpen - 01.mai 2921. Om vinteren er vegen mellom Helandsbygd og Røldal vinterstengt. Raude flagg i kartet viser kvar strekningen blir stengt. Vegen er normalt stengt i november og opnar igjen i juni.

Kommer du med elbil? Kart med ladepunkt for elbil i Ryfylke.

Opningar og stengingar av vinterstengde turistvegar og statistikk >>

Veg og trafikkinformasjon - telefon 175.
Kart med oppdaterte trafikkmeldingar >>

Fergen mellom Lauvvik og Oanes er innstilt inntil videre. Alternativ rute via Ryfasttunnelen.

GPS: Oanes 58.910563, 6.077167 -
Håra 59.81383432, 6.77366577

Instagram