Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Ryfylke

Ostasteidn

Rasteplassen Ostasteidn dukkar opp på vestsida av Sandsfjorden, rett etter Sandsfjordbrua. Utsiktspunktet ligg i eit landskap der den norske kunstnaren Lars Hertervigs henta motiva sine frå, og arkitekturen på plassen er inspirert av kunsten til Hertervig. Ei gangbane fører til sitteplassar som vender mot nord med nydeleg utsikt innover Sandsfjorden eller til ein benk ved knausen med naturleg le for nordvesten. Det særeigne toalettbygget er malt med ein moseblanding slik at det med tida vil få ein mosegrodd fasade.

Tilgjengeleg for rullestol.

Toalettet er ope heile året.

Kamera ikon