Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Ryfylke

Svandalsfossen

Svandalsfossen er eit mektig syn når vassføringa er stor. Trappene med 540 trinn gir nærkontakt med storfossen og den frodige og trolske vegetasjonen som kjenneteiknar området.

Delvis tilgjengeleg for rullestol.

Kamera ikon